O školeŠkolní cvrkotNaše cesta do středověku - historický park BÄRNAU-TACHOV

Naše cesta do středověku - historický park BÄRNAU-TACHOV

Na konci dubna navštívili studenti 3PA a 3GP muzeum v přírodě, zachycující dějiny všedního dne ve středověku. Historický park je živé interaktivní muzeum, které nabízí celou řadu možností, jak se aktivně zapojit do různých programů. My jsme si vybrali  "lov a obranu"  doplněnou lukostřelbou. Druhá skupina řešila  "stravování"  spojené s rozděláváním ohně a pečení chleba. Cesta časem začala raně středověkou slovanskou vesnicí, poté jsme vystoupali na obytnou věž  obehnanou hradbami a vodním příkopem a nakonec jsme se dostali do osady z vrcholného středověku. I přes velkou nepřízeň počasí se nám park líbil. Na vlastní kůži jsme zažili středověk, tak jak ho prožívali naši předkové v 8. až 13. století.

TACHOV

Při zpáteční cestě z Bärnau jsme navštívili nejprve jízdárnu Světce. Jedná se o nejen největší stavbu tohoto druhu na našem území, ale i druhou největší v Evropě. Monumentální stavba z roku 1861 spojuje prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. Stav stavby byl v roce 2000 tak zchátralý, že připomínal spíše ruinu a uvažovalo se o jejím zboření. Od roku 2001 však nastal obrat k lepšímu a byla zahájena rekonstrukce, která pokračuje až do dnešních dnů. Monumentální není stavba jen z vnější strany, ale i vlastní jízdárenská hala s odkrytým pohledem do nádherného krovu s podélnou lucernou. Postupně jsme si mohli prohlédnout celé zázemí haly od sklepa a ž po krov. Kovárna, sklady, prostor pro odvoz hnoje shozem přímo na valníky. Poté následují stáje pro 24 koní, ochozy pro návštěvníky a ještě výše obytné pokoje a knížecí lóže. Řešení krovu bylo náročné i z hlediska velmi členitého půdorysu. Úžasný pan průvodce nás seznámil nejen s historií knížecího rodu Windischgrätzů, stavbou samotnou, ale velmi zábavnou formou přidal několik historek z minulosti. Další významnou památku města Tachov, kterou jsme navštívili, byly městské hradby a věže. Gotické opevnění pochází z poloviny 14. století. Nepravidelný půdorys středověkého města obklopovala asi 8 až 10 metrů vysoká a asi 1,5 metru silná okružní hradba. Hradba obsahovala celkem 26 věží, 21z nich se dochovalo dodnes a jsou postupně rekonstruovány . Hradební věže dosahovaly výšky 11 až 14 metrů a směrem do města byly otevřené. Jde o kamenné opevnění bez doplňujících dřevěných konstrukcí a ochozů. Snížilo se tím nebezpečí zničení ohněm při obléhání nebo při požáru v samotném městě. Takové opevnění bylo možno bránit s malým počtem obránců z hustě řazených věží. Po rozhledech z věží do okolní krajiny jsme plni historie ukončili naše cestování časem a vrátili se do současnosti                                                                                                                                                                                                                                                                           Hana Fládrová

Naposledy změněno úterý, 06 červen 2017 22:07

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top