O školeŠkolní cvrkot
Račte shlédnout fotografie našich skokanů!
Na 4. prosince jsme si rezervovali prohlídku plzeňských bytových interiérů Adolfa Loose. Studenti tříd 3.F a 3.B postupně navštívili byt v Bendově ulici č. 10 a na Klatovské č. 12. Adolf Loos patří mezi nejvýznamnější architekty 20. století. Měl rád prostor a jednoduchou funkční formu.…
                Náš společný výlet do Terezína začal 11. listopadu v 8 hodin ráno. Třídy 2.IS a 3.B se sešly před školou, aby mohly zahájit výlet odjezdem. Do Terezína jsme jeli autobusem přibližně 2 hodiny.                Přijeli jsme do Terezína a šli se ubytovat do kasáren. Pokoje,…
Dne 2. 12. 2014 se studenti 4.E a 4.F společně s ředitelkou školy ing. Ivanou Raunerovou zúčastnili besedy s hejtmanem Plzeňského kraje panem Václavem Šlajsem. Beseda se konala na krajském úřadě města Plzně ve Škroupově ulici od 14:00. Beseda sloužila, jak sám pan Šlajs na…
Dne 19. listopadu 2014 se naše škola zúčastnila v počtu 48 studentů ze 2. až 4.ročníků celostátní jazykové soutěže, pořádané společností Czech-us, v.o.s., Praha 1, která by měla motivovat studenty ke studiu cizích jazyků, a tím i k získání lepších pracovních příležitostí. Konečné výsledky této…
Organizace Plzeň 2015 do svých řad vybírala mladé, psaníchtivé zájemce, kteří by se během roku 2015 stali jejich redaktory. Možnost poslat vlastní koně se nevyhnula ani naší škole, a tak do řad potencionálních redaktorů-novinářů zavítali dva studenti – Tereza Koblerová z 4. F a Jan…
Zpráva z futsalového turnaje 2014/2015 Na naší škole se opět odehrál velmi tradiční turnaj v malé kopané (futsale). Hracími dny byly úterky od 15:10 do 17:00 (až 18h) a zúčastnilo se 7 tříd. Do 1. skupiny byly vylosovány třídy 2. IS, 4. A a 3.…
Na pozvání odboru památkové péče Pražského hradu jsme jeli 10. listopadu na speciální exkurzi chrámu sv. Víta. Vybráni byli studenti 3.A a 3.B Zajímají nás středověké a novověké kovové prvky a konstrukce na katedrále. Během výstavby bylo používáno velké množství kovových trnů, kramlí a objímek,…
„Cyklus (Ne)tušené souvislosti je unikátním projektem prezentace stavebních památek. Jeho cílem je představit široké veřejnosti stavební památky jinak než je dosud obvyklé. Představit je jako historické exponáty, postavené z unikátních stavebních materiálů a přiblížit veřejnosti jejich hodnoty a technologie průzkumů a záchrany. Tento nový formát…
Ve čtvrtek 13. 11. 2014 jsme se v rámci výuky NJ zúčastnili koncertu německé hip-hopové skupiny Einshoch6, který pořádal pražský Goethe Institut a rozhlasová stanice Deutsche Welle. Akce probíhala v rámci kampaně „Šprechtíme“, jež má podporovat výuku německého jazyka.  Koncertu se zúčastnili studenti několika plzeňských středních…
Strana 10 z 15

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
DIČ: CZ49778064 
TOPlist
Go to top