Student

Maturita

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Zkouška se skládá ze dvou částí:

    • společná – připravuje CERMAT
    • profilová – připravuje škola.
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2018 dle novely školského zákona

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 vypadat následovně.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

    • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
    • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
    • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika

Forma konání zkoušek zůstává beze změn. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.


MATURITA - SPOLEČNÁ ČÁST

Termíny konání jarní společné části maturitní zkoušky 2018 jsou - 11. dubna 2018 písemná práce z Českého jazyka, zbývající části od 2. května do 9. května. Studenti se musí přihlásit do 1. prosince 2017. Ti, kteří budou konat opravné termíny se musí dostavit osobně do sekretariátu školy na začátku listopadu (termín bude upřesněn).


PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření: Pozemní stavitelství 

Povinné profilové ústní zkoušky z Pozemního stavitelství  a ze Stavebnictví jsou sestaveny z předmětů POS, SME, ARC, KOC, STK, STP, EKO, GEO. Počet témat u každé zkoušky je 30.

Pro zaměření: Inženýrské stavby

Povinné profilové ústní zkoušky z Dopravních staveb a Vodohospodářských staveb jsou sestaveny z předmětů DOS, MOS, ŽSS, VOS, ZVS, HYH, KOC, GEO. Počet témat je  u Dopravních staveb 25, u Vodohospodářských staveb 20.

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z Matematiky a z Architektury.

Témata z Matematiky jsou sestavena z předmětů MAT, AM. Počet témat je 20.

Témata z Architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG, DEG. Počet témat je 30.

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z  Geodézie, Tvorby map a Geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 


 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Stavebnictví 36-47-M/01

- proběhne v květnu 2018 

Zaměření:

Pozemní stavitelství

1. den () – 7h - rýsování stavebních konstrukcí v prostředí Revit, ArchiCAD
2. den () – 5h - stavební výpočty (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)
       - 2h - zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)

Inženýrské stavby

1. den ()– 7h – projektování dopravní komunikace nebo vodního díla v prostředí AutoCad     
2. den ()– 3h – výpočty stavební mechaniky (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)
               - 2h – zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)

Výsledná známka je dána váženým průměrem známek z jednotlivých části, váhy jednotlivých částí jsou dle časové dotace. Aby žák uspěl u praktické zkoušky, nesmí být ze žádné části hodnocen stupněm nedostatečný.

Technické lyceum 78-42-M/01

- proběhne v květnu 2018 

                    1.den () – 5h - zakreslování stavebních konstrukcí v prostředí ArchiCAD

                    2.den () - 3h –výpočty stavební mechaniky (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)

     - 2h – zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Praktická maturitní zkouška z předmětu Geodézie je sestavena z předmětů GEO a GEV. Časová dotace pro zkoušku je 240 min, zkouška se skládá z písemného 
testu  a části u PC (práce v programech GEUS a KOKEŠ). Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady
.

Praktická maturitní zkouška z předmětu Tvorba map je sestavena z předmětů TVM, KAN, KRY a GIS. Časová dotace pro písemnou zkoušku je 270 min, zkouška 
se skládá z písemného testu (1.-25.) a části u PC (témata 26. - 32., práce v programu ArcMap). Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, 
Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady.

Praktická maturitní zkouška z předmětu Geodetická praxe probíhá v terénu a jedná se o praktické měření s následným zpracováním dat na PC. Časová dotace
je 420 min. Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady.


NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to Matematika (ústní zkouška) a Fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou Fyzika (ústní zkouška) a Stavební mechanika (ústní zkouška).

Naposledy změněno čtvrtek, 23 listopad 2017 07:49

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top