Student

Maturita

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zkouška se skládá ze dvou částí:

    • společná – připravuje CERMAT,
    • profilová – připravuje škola.
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2020 dle novely školského zákona

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 vypadat následovně.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

§  povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury,

§  povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky,

§  může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Časová dotace: Český jazyk - didaktický test - 75 minut, písemná práce - 110 minut.

                          Matematika - didaktický test - 120 minut.


SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

MŠMT v souladu s § 2 odst.3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. zveřejnilo jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky a zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2020. Dokument je přístupný na webových stránkách MŠMT na webových stránkách Cermatu (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-jaro-2020).

Vyjádření MŠMT k možnosti konat písemnou práci dne 30. 4. 2020.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/sdeleni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-2

 


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření Pozemní stavitelství 

 Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví jsou sestaveny z předmětů POS, SME, ARC, KOC, STK, STP, EKO. Počet témat u každé zkoušky je 30.

Pro zaměření Inženýrské stavby

Povinné profilové ústní zkoušky z dopravních staveb a vodohospodářských staveb jsou sestaveny z předmětů DOS, MOS, ŘSS, VOS, ZVS, HYH, KOC. Počet témat je u dopravních staveb 25 a u vodohospodářských staveb 20.

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT a AM. Počet témat 28.

Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG. Počet témat je 30.

 

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 

Praktické zkoušky profilové části

se konají od 1. 4. 2020, konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitelka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Termín zkoušky bude upřesněn.

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdal řediteli školy společně s přihláškou k maturitní zkoušce.

 

Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Pozemní stavitelství*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty - příklady (5 hodin)


Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Inženýrské stavby*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace 

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty (5 hodiny) - příklady


Praktická zkouška obor *Technické lyceum*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část CAD systémy – rýsování na PC (5 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část CAD systémy – zakreslování staveních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební mechanika – mechanika (3 hodiny)

 

Praktické zkoušky obor *Geodézie a katastr nemovitostí*

Praktické zkoušky probíhají ve třech dnech.

Praktická zkouška z tvorby map - TVM test (75 minut) + KAN test (45 minut) + GIS PC (180 minut)

Praktická zkouška z geodézie - GEO test (90 minut) + GEV test (60 minut) + GEV PC (120 minut)

Praktická zkouška z geodetické praxe - čas 7 x 60 minut

 

Termíny - viz příloha.

 


NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).

Naposledy změněno pondělí, 17 únor 2020 12:12

534 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Únor 2020
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top