Student

Maturita

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Zkouška se skládá ze dvou částí:

    • společná – připravuje CERMAT,
    • profilová – připravuje škola.
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2020 dle novely školského zákona

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020 vypadat následovně.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

§  povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury,

§  povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky,

§  může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze dvou dílčích zkoušek (didaktický test, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Časová dotace: Český jazyk - didaktický test - 75 minut.

                          Matematika - didaktický test - 120 minut.

                          Cizí jazyk - didaktický test - 60 minut.


MATURITA 2020 - PODZIMNÍ TERMÍN

Přehled důležitých termínů

29. 6.   Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS

25. 7.   Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (pokud chce změnu oproti původnímu seznamu).

27. 7.   Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy

1. 8.     Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.

5. 8.     Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

14. 8.   Ředitel spádové školy může nejpozději do IS CERTIS zadat text s instrukcemi pro žáky, kteří budou na dané škole konat písemné zkoušky SČ

            MZ. Text bude uveden na pozvánce k písemným zkouškám SČ MZ.

14. 8.   MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

17. 8.   Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. 9. – 4. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.

 

 Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou ve šk. roce 2019/2020 - viz příloha.


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Termíny profilových zkoušek budou upřesněny.

 

Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření Pozemní stavitelství 

 Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví jsou sestaveny z předmětů POS, SME, ARC, KOC, STK, STP, EKO. Počet témat u každé zkoušky je 30.

Pro zaměření Inženýrské stavby

Povinné profilové ústní zkoušky z dopravních staveb a vodohospodářských staveb jsou sestaveny z předmětů DOS, MOS, ŘSS, VOS, ZVS, HYH, KOC. Počet témat je u dopravních staveb 25 a u vodohospodářských staveb 20.

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT a AM. Počet témat 28.

Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG. Počet témat je 30.

 

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 

Praktické zkoušky profilové části

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdal řediteli školy společně s přihláškou k maturitní zkoušce.

 

Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Pozemní stavitelství*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty - příklady (5 hodin)


Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Inženýrské stavby*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace 

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty (5 hodiny) - příklady


Praktická zkouška obor *Technické lyceum*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část CAD systémy – rýsování na PC (5 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část CAD systémy – zakreslování staveních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební mechanika – mechanika (3 hodiny)

 

Praktické zkoušky obor *Geodézie a katastr nemovitostí*

Praktické zkoušky probíhají ve třech dnech.

Praktická zkouška z tvorby map - TVM test (75 minut) + KAN test (45 minut) + GIS PC (180 minut)

Praktická zkouška z geodézie - GEO test (90 minut) + GEV test (60 minut) + GEV PC (120 minut)

Praktická zkouška z geodetické praxe - čas 7 x 60 minut

 


NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).

Naposledy změněno pondělí, 29 červen 2020 12:03

Stáhnout přílohy:
574 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Srpen 2020
po út st čt so ne

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top