StudentMaturita

Maturita

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Zkouška se skládá ze dvou částí:

    • společná – připravuje CERMAT
    • profilová – připravuje škola.
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2019 dle novely školského zákona

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 vypadat následovně.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

    • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
    • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
    • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Časová dotace: Český jazyk - didaktický test - 75 minut, písemná práce - 110 minut.

                       Matematika - didaktický test - 120 minut.


MATURITA - SPOLEČNÁ ČÁST

Termíny konání jarní společné části maturitní zkoušky 2019 jsou - 10. dubna 2019 písemná práce z českého jazyka, 11. dubna 2019 z cizího jazyka a zbývající části od 2. května do 7. června. Žáci se musí přihlásit do 3. prosince 2018, přihlašování žáků, kteří konají zkoušky v opravném nebo náhradním termínu, je možné od 19. 11. 2018 osobně v sekretariátu školy.

Žáci, kteří mají doporučení ŠPZ, se přijdou informovat o uzpůsobených podmínkách maturitní zkoušky do školy v termínu 4. 3. – 15. 3. 2019. Rozpis maturitních zkoušek naleznete i v kalendáři školy.


PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření: Pozemní stavitelství 

Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví jsou sestaveny z předmětů POS, SME, ARC, KOC, STK, STP, EKO, GEO. Počet témat u každé zkoušky je 30.

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

- proběhne v květnu 2019 

Zaměření:

Pozemní stavitelství

1. den  – 7h - rýsování stavebních konstrukcí v prostředí Revit, ArchiCAD
2. den  – 5h - stavební výpočty (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)
              - 2h - zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)

 

Výsledná známka je dána váženým průměrem známek z jednotlivých části, váhy jednotlivých částí jsou dle časové dotace. Aby žák uspěl u praktické zkoušky, nesmí být ze žádné části hodnocen stupněm nedostatečný.

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a z architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT, AM. Počet témat je 20.

Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG, DEG. Počet témat je 30.

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

- proběhne v květnu 2019

                    1.den  – 5h - zakreslování stavebních konstrukcí v prostředí ArchiCAD

                    2.den  - 3h –výpočty stavební mechaniky (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)

         - 2h – zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)
 

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z  geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Praktická maturitní zkouška z předmětu geodézie je sestavena z předmětů GEO a GEV. Časová dotace pro zkoušku je 240 min, zkouška se skládá z písemného testu  a části u PC (práce v programech GEUS a KOKEŠ). Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady

Praktická maturitní zkouška z předmětu tvorba map je sestavena z předmětů TVM, KAN, KRY, a GIS. Časová dotace pro písemnou zkoušku je 270 min, zkouška se skládá z písemného testu (1. - 25.) a části u PC (témata 26. - 31., práce v programu ArcMap). Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, zeměměřičství, pozemkové úpravy a úřady.

Praktická maturitní zkouška z předmětu geodetická praxe probíhá v terénu a jedná se o praktické měření s následným zpracováním dat na PC. Časová dotace
je 420 min. Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy a úřady.

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).

Naposledy změněno úterý, 19 březen 2019 10:19

441 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Srpen 2019
po út st čt so ne

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top