Volby do Školské rady

ŠKOLSKÁ RADA

2. 10. 2017 - vyhlášení voleb

-          volby se konají 9. 11. 2017 v budově školy

-          kandidáty z řad pedagogických pracovníků lze navrhovat vyplněním návrhového lístku a jeho odevzdáním v malé sborovně školy do 6. 10. 2017

do 13. 10. 2017

-          návrhy kandidátů z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců – odevzdat do sekretariátu školy

do 20. 10. 2017

-          sestavení a zveřejnění kandidátek (SEZNAM KANDIDÁTŮ NALEZNETE V PŘÍLOZE TOHOTO ČLÁNKU)

9. 11. 2017                

-          volby členů školské rady

  • z řad pedagogických pracovníků
  • z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců

Přípravný výbor:                                Mgr. Aleš Grubr

        Mgr. Lenka Michalcová

                                                          Jana Fedorová

  Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Vyhlášení voleb do Školské rady
Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2 (dále jen škola).

Vyhlašuji volby do školské rady.

Školská rada školy je zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.
Má šest členů, z toho:

  1. dva jsou voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  2. dva jsou voleni z řad pedagogů školy
  3. dva jmenuje zřizovatel školy (Plzeňský kraj).

Pro organizaci voleb jmenuji přípravný výbor ve složení:

Mgr. Aleš Grubr - předseda
Mgr. Lenka Michalcová
Jana Fedorová

Přípravný výbor eviduje návrhy kandidátů, zabezpečuje hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

Volby se konají ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v budově školy.

  • skupina A ve vestibulu školy od 14:45 do 18 hodin

Oprávněnými voliči pro skupinu A jsou žáci školy. Zletilí žáci volí osobně, každého nezletilého žáka při volbě zastupuje zákonný zástupce.

  • skupina B v sekretariátu školy od 7:30 do 12 hodin

Oprávněnými voliči pro skupinu B jsou pedagogičtí pracovníci školy.

Volič je povinen prokázat svou totožnost (občanský průkaz, pas).

Kandidáty, odděleně pro skupinu A a B, lze navrhovat vyplněním návrhových lístků a jejich odevzdáním v malé sborovně školy. Prázdné návrhové lístky jsou k dispozici v sekretariátu školy. Návrhy se přijímají do 13. října 2017 do 12:00 hod.

V Plzni 2. října 2017

Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

                                                                                                    

Naposledy změněno pátek, 20 říjen 2017 09:41

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
DIČ: CZ49778064 
TOPlist
Go to top