Aktualizovaná doporučení koronavir

Aktualizovaná doporučení a nařízení ohledně výskytu koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid 19, jsou následující

- zákonní zástupci žáků, kteří byli v Itálii v termínu od 24. 2. 2020, nechají prosím své děti ve 14 denní karanténě, a to bez ohledu na to, zda se vrátili před půlnocí z 6. 3. na 7. 3. 2020 nebo až po ní, kdy je karanténa povinná, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- zletilí žáci, kteří byli v Itálii v termínu od 24. 2. 2020, nebudou 14 dní od návratu navštěvovat školu a zůstanou ve 14 denní karanténě, a to bez ohledu na to, zda se vrátili před půlnocí z 6. 3. na 7. 3. 2020 nebo až po ní, kdy je karanténa povinná, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- rodiče prosíme, aby v případě zdravotních potíží dětí či v rodině nepodceňovali situaci a neposílali syna či dceru do školy a kontaktovali své ošetřující lékaře, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- zletilé žáky prosíme, aby v případě zdravotních potíží či v případě zdravotních potíží v rodině nepodceňovali situaci, nechodili do školy a kontaktovali své ošetřující lékaře, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák o karanténě informuje neprodleně třídního učitele emailem nebo telefonicky, třídní učitelé předají informaci o karanténě též ředitelce školy,

- zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák o zdravotních obtížích informuje neprodleně třídního učitele emailem nebo telefonicky,

- v případě, že žák nebude docházet do školy, se musí zdržovat doma, v opačném případě bude jeho absence posouzena jako „neomluvená“,

- pracovníci školy v případě, že by nebylo v některé z učeben nebo na WC k dispozici mýdlo, ihned toto nahlásí v ředitelně školy,

- nepedagogičtí zaměstnanci zajišťují úklid v plném rozsahu své pracovní náplně s použitím virucidních úklidových prostředků, doplňují mýdlo ve třídách a na WC,

- dezinfekčními prostředky bude i v průběhu dne prováděno ošetření klik na WC, madel vstupních dveří apod.,

- v průběhu provozu školy prosím pedagogy, aby prováděli krátkodobé, ale intenzivní větrání učeben,

- s platností od 9. 3. 2020 budou rušeny některé plánované mimoškolní akce, zrušení akcí bude posuzováno individuálně.

Sledujme svůj zdravotní stav

Žáci v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídního učitele či jiného pedagoga, což samozřejmě obdobně platí i pro zaměstnance školy, kteří budou informovat vedení školy a následně telefonicky svého ošetřujícího lékaře.

Tato doporučení a opatření budou aktualizována v souvislosti s vývojem situace výskytu koronaviru v České republice a se stanovením opatření dotčenými orgány.

V Plzni dne 9. 3. 2020                                                                                                   Jitka Maulová

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top