Informace k testování od 17.1.2022 v příloze. 

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:  

 1. V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, školaumožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě (úterý, středa) s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem. 

Jedná se o tzv. režim “test to stay”, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR testu pozitivně testovaného žáka.

 

 1. Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti ve vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testování režimová opatření spočívající v

  1. používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

  2. vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd atd.) tedy zachování homogenity dané skupiny,

  3. používání hygienického zařízení určeného školou pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení – tuto podmínku nelze zajistit,

  4. dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy   mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd – tuto podmínku nelze  zajistit při běžném provozu školní jídelny, pro žáky bude operativně vyhrazen  čas na stravování bez přítomnosti dalších strávníků),

  5. dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování – nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy.

 2. Pokud je výsledek konfirmačního testu RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 

 

V Plzni dne 5. ledna 2022

Jitka Maulová 

Výstavu Václav Havel: Politika a svědomí připravily společně Česká centra, Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla a Ministerstvo zahraničních věcí. V naší škole bude ke zhlédnutí od 10. ledna do 31. března 2022 v prvním patře.

Na šestadvaceti panelech si  můžete připomenout slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Jeho výroky k tématu svobody, respektive nesvobody, stejně jako jeho výzvy, kudy se ubírat dál, promlouvají k dnešnímu světu s překvapivou silou.

"Výstava se poskládala víceméně sama. Se znalostí Havlových textů člověka brzo napadne, kam a pro co sáhnout. Při přípravě byla zároveň důležitá i jistá dávka odvahy. Havla často považujeme za neškodnou součást minulosti. Jenže mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška, může to dokonce pro leckoho představovat politicky výbušný materiál,“ říká o výstavě autor koncepce Jan Hron.

V příloze jsou informace pro rodiče, ohledně testování žáků po návratu do školy z vánočních prázdnin. 

priloha 982680608 1 1221 testování leták pro ředitele A4 001priloha 982680608 1 1221 testování leták pro ředitele A4 002

Doporučení k používání ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech školských zařízení.

Metodický pokyn pro KHS k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 - aktualizace k 29.11.2021 

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021, plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19. Povinnost testování se týká pouze dětí a žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19. Průběh testování dětí a žáků bude obdobný, jako v minulých týdnech.

Nová knihobudka v přízemí naší školy nabízí studentům knihy volně k dispozici. Knížky si mohou půjčit, vzít nebo vyměnit za jiné. A už se tak děje.Většinu knih poskytla Knihovna města Plzně, které tímto mnohokrát děkujeme. 

 

knihovnička 2

Strana 1 z 25

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top