Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet), Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany


Č.j.: KÚ-01870/2016-400-1001-1 Datum: 23.5.2016
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet) v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby jsou Rokycany.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. srpen 2016.


Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.


Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:
- provádění činností spojených s obnovou katastrálního operátu
- provádění revize údajů katastru nemovitostí a zjišťování průběhu hranic
- poskytování podkladů osobám oprávněným k výkonu zeměměřických činností
- vyhotovování neměřických záznamů
- příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí a řízení o námitkách a související agendy s odvolacím řízením.


Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. června 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, 301 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky ID: 8rtadm4.


Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet)“.


Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. min. středního vzdělání s maturitní zkouškou;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitního vysvědčení). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;


K žádosti dále žadatel přiloží:
- strukturovaný profesní životopis
Informace:
Mgr. Jan Šlouf, ved. personálního odd., KÚ pro Plzeňský kraj, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 377162220


1. p7-vzor-zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-zamestnanec.docx
2. p2-vzor-cestne-prohlaseni-o-statnim-obcanstvi.docx
3. p5-vzor-cestne-prohlaseni-o-svepravnosti.docx
4. p3-vzor-cestne-prohlaseni-o-vzdelani.docx
5. p4-vzor-cestne-prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti.docx
6. p9-vzor-zadost-o-provedeni-pracovnelekarske-prohlidky.docx

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

SPOLEČNOST GEOREAL SPOL. S R.O. PŘIJME ABSOLVENTY SPŠ STAVEBNÍ NA POZICI GEODETA SE ZAMĚŘENÍM NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KATASTR NEMOVITOSTÍ NEBO FOTOGRAMMETRII.

NABÍZÍME PERSPEKTIVNÍ PRÁCI V PROFESIONÁLNÍM KOLEKTIVU.

BLIŽŠÍ INFORMACE SDĚLÍME ZÁJEMCI NA VYŽÁDÁNÍ NEBO PŘI OSOBNÍM POHOVORU.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

ING. KAREL VONDRÁČEK

GEOREAL SPOL. S R.O.

HÁLKOVA 12

301 00 PLZEŇ

tel.: 377 237 343

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AZ stavební chemie s.r.o.

Plzeňská firma zabývající se dlouhodobě problematikou sanace a hydroizolace staveb hledá brigádníka/ absolventa SPŠ stavební pro svoje realizace na stavbách - infúzní clony, hydroizolace atd.
Spolehlivost, pracovitost podmínkou nadstandartního ohodnocení.

Kontakt:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Alena Blovská, jednatelka
AZ stavební chemie s.r.o.
Slovanské údolí 24
318 00 Plzeň
tel. 731 160 634 

Obsluha vrtací soupravy pro bezvýkopové pokládání inženýrských sítí

Popis pracovní činnosti:

 • Obsluha vrtací soupravy při bezvýkopové pokládce inženýrských sítí
 • Řízení vozidla

Požadujeme:

 • SŠ technického směru, zvlášť vhodné pro absolventy - zaškolíme
 • ŘP sk. B (sk. C - výhodou)

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • Odměna formou 13. a 14. mzdy
 • Kompenzace nákladů na dojíždění
 • Příspěvek na penzijní / životní pojištění
 • Závodní stravování
 • Odborné a jazykové vzdělává
 • Kontakt
 • Renata Steinerová
 • STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
 • Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
 • Tel: 377 150 109, 602 475 972
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rexam

Společnost Rexam je významným světovým výrobcem obalů a největším výrobcem nápojových plechovek na světě.

Od července 2016 se stala společnost Rexam součástí nadnárodní společnosti Ball Corporation. Tímto spojením vzniká ještě silnější a větší uskupení s významným postavením na trhu obalových materiálů. Pobočka společnosti Ball se sídlem v Dýšině u Plzně je jediným závodem v ČR, který vyrábí nápojové plechovky pro odběratele z celé Evropy.

Pro pobočku v Dýšině hledáme kolegy na pozice:

- obsluha stroje na výrobu plechovek

- kontrolor kvality

- elektrikář

Rádi Vás uvidíme u osobního pohovoru. 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Telefon: 378 011 535

e-mail: praceTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook : Ball Beverage Packaging Czech Republic

 

 

Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme obor Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum a Stavebnictví se zaměřením Inženýrské stavby a Pozemní stavby. Přihlášky s výsledky přijímacích zkoušek z 1. kola je možné odevzdávat v sekretariátu školy popř. poštou do 20. května. 

Popis pozice :
- tvorba mapových podkladů
- práce v KN
- vyhotovení stavebního zaměření
- měření v terénu a zpracování dat.
Pozice je vhodná i pro absolventy v oboru geodézie a kartografie, s kladným přístupem a chutí se učit.

Požadujeme :
- SŠ či VŠ vzdělání v oboru geodezie
- základní znalost práce na PC
- časovou flexibilitu
- zájem se učit a profesně růst
- řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme:
- mladý kolektiv
- flexibilní přístup
- různorodost práce
- profesní růst
- ůčast na zajímavých projektech
Adresa pracoviště : Koněvova 101, Praha 3

Kontakt :
Ing Jan Straka
Tel: 737 133 974
Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www : www.gkstraka.cz

NABÍDKA BRIGÁDY

Agentura IPSOS  zajišťuje v letošním roce rozsáhlý projekt „Celostátní sčítání aut“.

Projekt se bude realizovat od 12.4. do 31.10.2016 a hledáme  spolupracovníky, kteří by s námi chtěli na projetu pracovat. Jde o dočasnou brigádu, která poběží na Dohodu o provedení práce.

Jedná se o sčítání aut na určených místech a ve vybraných termínech (jedna směna trvá vždy 4 hodiny; všední dny dopolední a odpolední směny, pátky a neděle odpolední). Ke sčítání potřebujete chytrý telefon, případně tablet a to Android  verze 4.2 a vyšší nebo Apple (iOS) 8 a vyšší. Projekt běží po celé republice, na husté síti silnic všech tříd. Odměna je za každou odpracovanou směnu (470 Kč za jednu směnu),  výplata 1x za měsíc. Máte-li zájem, napište nám na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., pošleme Vám bližší informace. Zúčastnit se může každý, kdo dovršil 15 let a má zájem o přivýdělek.

V současné době hledáme především externí spolupracovníky z Tachovska, Domažlicka, Klatovska, Plzeňska, ale také zChebu, Aše, Františkových Lázní, a širokého okolí těchto měst.

Můžete nám napsat na výše uvedený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nebo zavolat na telefon: 226513777

V pátek 8. dubna 2016 jsem měla vzácnou příležitost navštívit se svojí třídou 3.PB zrekonstruované západní křídlo odjezdové haly Jižního nádraží v Plzni. Budova byla před lety dokonce určena k demolici, ale podařilo se ji zachránit a to, co jsme viděli, nám doslova vyrazilo dech!

Rekonstrukce proběhla od května do září 2015, což samo o sobě svědčí o neskutečně skvělé koordinaci prací a spolupráci všech, kterým na projektu záleželo a nadále záleží.

Majitelem budovy je společnost Klotz a.s. a provozovatelem sdružení Johan, jehož ředitel pan Roman Černík nás celým objektem provázel a vyprávěl a vyprávěl a my jen doslova a do písmene valili oči, s jakou citlivou rukou byla rekonstrukce prováděna a jaká byla snaha zachovat co nejvíce autentických prvků, např. pokladna nebo dřevěný pultík či okenní výplně ve vstupní hale. A to, co zkrátka opravit či napodobit nešlo, bylo hrdě přiznáno, jako např. nové vstupní dveře dnes celé prosklené.

Rovněž další části interiéru prošly kompletní přestavbou do podoby dnešní kavárny a multifunkčního kulturního centra s menším přednáškovým či výstavním sálem, který lze opticky oddělit velikou skleněnou pohyblivou stěnou. Nové je i zázemí pro umělce situované do části podkroví, kde nás zaujala vana doslova nacpaná mezi dva trámy krovu, protože to zkrátka jinak nešloJ. Celý objektem až do podkroví také prochází původní žulový opěrný pilíř jako symbolická (staticky nejen symbolická) připomínka toho, že kvalitní práce přežije generace. A pomyslnou třešničkou na dortu bylo krásné kamenné visuté schodiště se secesním zábradlím.

Strávili jsme zde dvě hodiny, ale rozhodně nebyly poslední. Určitě se mnozí z nás vrátí posedět v útulné kavárně a znova si připomenout, že chránit to krásné, byť staré, kolem nás se vyplatí.

Ing. Simona Čiháková a 3.PB

V květnu 2015 si v Plzni v Plovární ulici otevřel pan Ota Rubner, majitel nakladatelství NAVA, nové Muzeum knihtisku. Naše třída tento unikátní objekt navštívila 18. března 2016 a zážitek to byl opravdu úžasný. Paní průvodkyně se ukázala jako člověk velmi znalý i po technické stránce, nejen historické či knižní, protože její poutavé vyprávění o tiskařských strojích a práci sazečů neznalo konce a klidně bychom byli poslouchali i dále.

Prohlédli jsme si nejen sazečskou dílnu, litery, tiskařské stroje všech generací, ale nahlédli jsme shora i do současného provozu tiskárny.

 My stavaři, jsme také ocenili velmi citlivou přístavbu výstavní části muzea, připojené k budově tiskárny. Všechny exponáty nám braly dech, mohli jsme si většinu osahat, a na vše, co nás ještě zajímalo, se doptat.

Muzeum knihy a knihtisku je nejen unikátní muzeum, ale i připomínka toho, že kniha a čtení nás provází od nepaměti a je stále živoucí ukázkou lidského umu i ducha.

Ing. Simona Čiháková a 3.PB

Strana 13 z 23

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top