Na letošní již 8. ročník studentské soutěže „Hala roku Junior 2015“ jedeme jako favorité. Z předchozích ročníkům jsme si odvezli 12x ocenění a stali se tak nejúspěšnější střední školou.

Pravidla pro hlavní soutěž bývají vyhlášena v říjnu. Rok od roku se mírně mění a to jak ve výpočtu (dané nebo maximální rozpětí), tak i v možnostech používaných materiálů.

Modely si zkoušíme ve vlastní laboratoři až do vánoc, kdy organizujeme školní kolo. Z něho jsou vybrány nejlepší modely, se kterými se jede soutěžit do Prahy.

Druhá kategorie modelů vyráběných na místě, je do poslední chvíle zastřena tajemstvím. Pravila a typ modelu jsou vyhlášeny těsně před započetím časového limitu, za který je třeba model vyrobit. Jsou to většinou 2 hodiny. Materiál připravuje sama fakulta.

Všechny modely jsou zaregistrovány a zváženy. Po obědě se začíná s vlastními zatěžovacími zkouškami. Předem připravené modely střídají modely vyrobené na místě. Z haly se ozývá konečně i publikum. Nadšení a spokojenost střídá zklamání. Zlámaných konstrukcí přibývá a čekající jsou stále nervóznější. Po dobrém výkonu se mění nejen průběžné pořadí, ale i tábor příznivců. Emoce se přelévají z jedné strany na druhou. S ubývajícím počtem čekajících se stupňuje drama na „pódiových umístěních“. Udržíme se na medailové pozici nebo budeme překonáni? Otázku lze bezpečně zodpovědět až po poslední zkoušce. Nervozita je ta tam, propuká už jen radostná nálada.

V hlavní kategorii odsadili naši studenti první 4 pozice. Srovnali se pěkně za sebou:

  1. místo: Petra Ježková a Erik Haidinger – s názvem „Alkotým-4E“
  2. místo: Daniel Pekárna a Pavel Skála –   s názvem „Prasklé dřevo“
  3. místo: Lyudmyla Sargalogo a Kristýna Jägerová – s názvem „Nealkotým-4E“
  4. místo: Jakub Janouškovec a Michal Rückauf – s názvem „Colorado avalanche“

Ve druhé kategorii si udrželi krásné 2. místo studenti Daniel Pekárna a Pavel Skála.  Tím se stali nejúspěšnější soutěžní dvojicí letošního ročníku.

Čtyřnásobným úspěchem jsme si jako škola upevnili svoje postavení nejúspěšnější školy v soutěži.

Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme jim i jejich pedagogům za velmi příjemnou reprezentaci školy na půdě ČVUT Praha.

Hana Fládrová

Jistě jste si všimli, že během minulého roku se u nás po škole pohybovala kamera. Nové video o SPŠ Stavební bylo právě vyvěšeno. Můžete ho zhlédnout po rozkliknutí nebo na centrálním odkazu na youtube.

Informace se připravují, budou vyvěšeny během několika hodin....

Školní kolo OČJ proběhlo na naší škole v tradičním prosincovém termínu, tentokráte bez studentů čtvrtých ročníků, celkem se ve sborovně školy sešlo 53 účastníků.

Olympiáda se tradičně skládá z části mluvnické, která byla letos pro řadu studentů velmi obtížná, jelikož byla zaměřena na dvojznačnost vyjadřování, kde měli studenti odhalit nejen stylistický problém, ale také ho přesně pojmenovat.

Tématem slohové části byly Podzimní dny, líčení s úvahovými a popisnými prvky. Jak vidí studenti podzimní dny, je možné se dočíst v následujících řádcích.

V okresním kole naši školu budou reprezentovat studenti s nejlepšími výsledky, a to:

  1. Štěpán Dolejš, 3. F
  2. Martin Šůs, 2. PB
  3. Oldřich Bílek, 3. B

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň se snaží realizovat výuku žáků v souladu s potřebami praxe. Proběhlo několik přátelských besed s představiteli různých projekčních a realizačních firem na téma kompetencí našich absolventů. Shodli jsme se, že by absolvent měl mít hlavně zájem, motivaci a chuť pracovat ve stavebnictví. S motivací přijde úspěch a s úspěchem pak (snad) i peníze.

Škola spolupracuje s mnoha stavebními firmami. Realizujeme odborné exkurze na zajímavé stavby, probíhají přednášky a semináře, žáci absolvují odbornou praxi na pracovišti firem. V době prázdnin probíhají brigády a žáci tak mohou najít i pracovní uplatnění po maturitě.

Spolupracující firmy:

BERGER BOHEMIA a.s.

EUROVIA. a.s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Xella CZ, s.r.o.

STRABAG a.s.

STREICHER, Plzeň, spol . s .r.o.

SWIETELSKY STAEVNÍ s.r.o.

Schiedel, s.r.o.

Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o.

Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace

DEK stavebniny

Isover - Saint-Gobain

Krátce před Vánocemi zpestřila hodinu němčiny studentům prvních ročníků jazyková animace. V rámci spolupráce s koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem navšívila jejich výuku jazyková animátorka Soňa Vrátná. Zábavnou formou nejrůznějších her, aktivit a interakce s využitím němčiny se snažila žákům ukázat, že jazyk našich sousedů nemusí být tvrdý, neznělý a obtížný, jak si to řada lidí myslí. Všichni se velmi aktivně a spontánně zapojovali do jednotlivých akcí, i když řada z nich se jazyk učí teprve od září. 

"Trošku mě vyděsilo, jak jsou zdejší studenti hodní", řekla s úsměvem po hodině slečna Vrátná, která provádí jazykové animace po celé republice a má tak možnost porovnat školy různého zaměření. Tyto hodiny proběhly jako součást celostátního projektu Němčina nekouše, který se snaží motivovat studenty a podporuje němčinu jako druhý cizí jazyk.

Račte se podívat na parádní statické kreace našich studentů pod vedením mága Ing. T. Karlíka!

Račte shlédnout fotografie našich skokanů!

Na 4. prosince jsme si rezervovali prohlídku plzeňských bytových interiérů Adolfa Loose. Studenti tříd 3.F a 3.B postupně navštívili byt v Bendově ulici č. 10 a na Klatovské č. 12. 

Adolf Loos patří mezi nejvýznamnější architekty 20. století. Měl rád prostor a jednoduchou funkční formu. Obývacím pokojům dominuje krb a velké množství zrcadel. Používal luxusní materiály, jako jsou různé druhy mramorů a mahagonové dřevo. V pokojích jsou pohodlná křesla a vzácné koberce a vtipně řešené vestavěné skříně.

Z ranějšího období pochází byt v Bendově ulici. Interiér byl navržen pro Viléma a Gertrudu Krausových. Nejhodnotnější částí bytu je hudební salón propojený s jídelnou. Velký dekorativní krb obložený bílo-zeleným mramorem. Strop je složen z desek tmavého mahagonu. Proti sobě umístěné zrcadlové stěny vytvářejí efekt donekonečna násobeného odrazu. V bytě zůstala výrazně zelená okna, která jinde v Loosových bytech nejsou. Detailně propracovanou se jeví ložnice s řadou vestavěného nábytku, který změnil nepravidelnost půdorysu místnosti v pravoúhlou. Zajímavě jsou zde řešeny i všechny další detaily.  

Druhým navštíveným bytem je velmi dobrá adresa - Klatovská třída č. 12. První interiér navrhl Loos už v roce 1908 pro rodinu průmyslníka Otto Becka. S jeho dcerou Klárou se později Loos oženil a interiér se odstěhoval do nového bytu. Druhý interiér vznikl až koncem 20. let pro rodinu doktora Josefa Vogla. Navrhl vybavení nejen celého bytu, hlavně jsme viděli zrekonstruovanou jídelnu a obývací pokoj, ale i ložnici, dětský pokoj, ordinaci a rentgenové pracoviště. Voglovi byli Židé. Hrozilo jim pronásledování a koncentrační tábor. Podařilo se jim před nacisty uprchnout do Kanady. Němci v domě zřídili Úřad práce. V období socialismu zde sídlil bytový podnik. Dnes je zde sídlo Správy veřejného statku města Plzně.

Interiéry se nám líbily. Skvělá byla i možnost posadit se do luxusních křesel, prohlédnout si vše z blízka a předmětů se dotýkat. Po této exkurzi už budou všichni vědět, jak vypadá funkcionalismus v architektuře.

Hana Fládrová

                Náš společný výlet do Terezína začal 11. listopadu v 8 hodin ráno. Třídy 2.IS a 3.B se sešly před školou, aby mohly zahájit výlet odjezdem. Do Terezína jsme jeli autobusem přibližně 2 hodiny.

               Přijeli jsme do Terezína a šli se ubytovat do kasáren. Pokoje, ve kterých jsme bydleli, byly krásné a velké. Hned po prohlédnutí pokoje následovala přednáška o všech důležitých věcech, která trvala přibližně hodinu a půl. Po přednášce jsme šli do jídelny na oběd. V půl druhé jsme se teple oblékli a podnikli procházku po Terezíně. Vše, co jsme se dozvídali, bylo velmi zajímavé. Viděli jsme márnici, místo, kde leželo 9 000 mrtvých lidí, a navštívili jsme Muzeum Ghetta. Po ukončení této zajímavé procházky jsme se odebrali zpět do kasáren. Rovnou jsme si zašli na večeři, po které následoval odpočinek. Večer jsme si pustili film Všichni moji blízcí, trval hodinu a půl a pro mě byl velmi zajímavý.

               Druhý den ráno jsme vstávali velmi brzo. Museli jsme se nasnídat a připravit se na pořádně dlouhý a vyčerpávající den. Hned v 9 ráno jsme měli workshop Školákem v protektorátu. Dozvěděli jsme se další zajímavé příběhy lidí, kteří v koncentráku byli. Odpoledne nás čekala beseda s paní Doris Grozdanovičovou. Všichni jsme se na ni moc těšili, protože paní Doris byla 4 roky v Terezíně. Řekla mnoho zajímavého a zodpověděla naše zvídavé otázky. Po obědě nás čekal další workshop, který upřímně nebyl tak zajímavý, jako ten předešlý, lepší bylo volno, které následovalo. Večer se opět promítal film. Byl to německý film Experiment. Moc se mi líbil až na ty scény, kde se všichni začali zabíjet. Poté jsme si o tomto filmu povídali a pracovali ve skupinkách.

               Poslední den v Terezíně se toho odehrálo nejmíň, ale podle mě to bylo nejvíce zajímavé. Hned ráno jsme šli pěšky do Malé pevnosti. Tato věznice pro mě byla hrozně depresivní. Všechno to na mě působilo špatným dojmem. Prošli jsme celou věznici.Začali jsme částí věznice pro muže, viděli jsme velmi malou místnost, kam se vešlo 50 vězňů, nakoukli jsme do samotek a do umýváren. Ke konci jsme se šli projít dlouhou uličkou, která nás dovedla k popravišti. Poslední místo v Malé pevnosti, které jsme navštívili, byla část věznice, kde přebývalo spousty lidí. Zde měli i hlídku, která měla za úkol zastřelit každého, kdo se pokusí utéct. V 11 hodin jsme odcházeli a vraceli se do kasáren, kde jsme měli mít další besedu. Začínala v půl dvanácté opět na půdě, kde na nás čekali pánové Kubík a Feierabend. Ti nám celých 2 a půl hodiny vyprávěli o životě v táborech. Bylo to velmi vyčerpávající, ale stálo to za to. Po této besedě jsme odjeli domů.

               V Terezíně se mi moc líbilo, ale stále si nedokážu představit to, že se takové věci vůbec staly.

                                                                                                                                                                                                Adéla Polatová, 2.IS

Strana 17 z 23

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top