Ve 2. kole HLASUJTE POMOCÍ GOOGLE FORMULÁŘE ZDE.
Přihlašte se svým školním Google účtem, svoji volbu můžete upravit i po odeslání formuláře až do uzavření hlasování v pátek 8.4.2022.

Pro grafické znázornění počtu přihlášených žáků přejděte na stránku http://spsstav.cz/index.php/student/povinne-volitelne-predmety

2. KOLO PŘIHLAŠOVÁNÍ K POVINNĚ VOLITELNÝM PŘEDMĚTŮM ve školním roce 2022/2023

Ve 2. kole HLASUJTE POMOCÍ GOOGLE FORMULÁŘE ZDE.
Přihlašte se svým školním Google účtem, svoji volbu můžete upravit i po odeslání formuláře až do uzavření hlasování v pátek 8.4.2022.
(Aktuálně: Hlasování bylo uzavřeno.)

Grafické znázornění počtu přihlášených žáků se aktualizuje během několika minut.

 

 


 

VÝSLEDEK 1. KOLA PŘIHLAŠOVÁNÍ K POVINNĚ VOLITELNÝM PŘEDMĚTŮM ve školním roce 2022/2023: 
Prihlasky 1.kolo povinne volitelne predmety

 


 

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ:

Harmonogram je následující:

21. 3. 2022 odevzdání návratek
23. 3. 2022 prezentace volitelných předmětů v kinosále
31. 3. 2022 ukončení 1. kola volby 
8. 4. 2022 ukončení 2. kola volby
 

 

 

 

ANOTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ:

 1. BIM PROJEKTOVÁNÍ
 2. ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A EKOLOGICKÉ STAVBY
 3. REKONSTRUKCE V PRAXI
 4. ÚVOD DO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
 5. DOPRAVNÍ STAVBY VE VEŘEJNÉM PROSTORU
 6. SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
 7. ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE
 8. STAVEBNÍ MECHANIKA V PRAXI
 9.  ŽELEZNICE  - Modernizace trati Nepomuk Plzeň - Koterov

                              - Modernizace trati Plzeň  Domažlice  st. hranice SRN, nová trať Plzeň  Stod

                              - Vysokorychlostní tratě v ČR

Snímek obrazovky 2022 03 14 082959

 

 

 

Výstava v prvním patře, levém křídle školy od 1. dubna  do poloviny října 2022  

Kromě otázek souvisejících s postavením malého národa uprostřed Evropy ležel Masarykovi na srdci osud demokracie. O jejích podobách soustavně přemýšlel. A také o rizicích, které ji ohrožují. Nikoliv náhodou se pro mnohé občany stal inspirací a posilou v totalitních časech, které následovaly bezprostředně po jeho smrti. Zároveň ale platí, že pro nemalou část společnosti zůstával nepohodlným, což názorně dokládají i osudy Masarykových pomníků: s každou změnou režimu jsme svědky buď jejich odstraňování, nebo jejich znovuodhalování. Kolikrát během necelého jednoho století!?...

 

 

Brožura k výstavě 

 
Naši studenti zabodovali v okresním kole dějepisné olympiády.
Patrik Jendele z 3. ročníku se umístil rozdílem jednoho bodu na druhé příčce a postupuje do krajského kola. Jakub Petlička z 1. ročníku skončil v konkurenci gymnazistů na krásném místě osmém. Blahopřejeme!

Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Tajemník Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 6/2022

na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

Rámcová pracovní náplň: výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu

Místo výkonu práce:            Městský úřad Dobřany, správní obvod MěÚ

Platová třída odpovídající druhu práce:   dle katalogu prací – 10. pl. tř.

Pracovní úvazek:                                          plný

Nabízíme:                               dobré platové podmínky. V případě dobrých pracovních výsledků čtvrtletní odměny, k dispozici IT vybavení a mobilní telefon.

Další benefity:                       pro zaměstnance poskytujeme flexi-passy, stravné.

Předpokládaný datum nástupu:                            ihned nebo dle dohody- pracovní poměr na dobu neurčitou

Kvalifikační a odborné požadavky:
 • ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
 • zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících a prováděcí vyhlášky č. 512/2002 Sb. výhodou
 • dobrá znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis zájemce

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

-         je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

-         dosáhla věku 18 let;

-         je způsobilá k právním úkonům;

-         je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících;

-         ovládá jednací jazyk.

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče, telefonický kontakt

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis) včetně telefonického a e-mailového kontaktu

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ORIGINÁL

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

e) podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 22. dubna 2022 (do 13.00 hod) buď osobně na podatelnu MěÚ Dobřany nebo poštou na adresu: MěÚ Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany. Uzavřenou obálku označte nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 6/2022 – SO a vypište adresu odesílatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, po skončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeči nevyzvednou osobně, nebo nepožádají o jejich vrácení poštou do 14 dnů od skončení výběrového řízení.

V Dobřanech dne 22. 3. 2022.

                                                                                                          Ing. Petr Brandl v. r.

                                                                                                          tajemník MěÚ Dobřany

Zveřejněno od  22. 3. 2022.

Zveřejněno bude do 22. 4. 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIC částečný leták

- Prvotní pořízení průkazu 350 Kč (ISIC v on-line distribuci ročně 500 Kč každý rok)

- Cena prodloužení v dalších letech 250 Kč

- Cena duplikátu 100 Kč

- K plastovému průkazu školy náleží zdarma mobilní aplikace Alive APP (Google Play, App Store)

ISIC Co přináší

Jak si ISIC objednat?

Agendu Isic na naší škole řeší paní Pikhartová (Informační centrum).

Žádost si lze vyzvednout v Informačním centru, nebo stáhnout - viz. příloha níže.

Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdat spolu s poplatkem 350 Kč v Info. centru (úhradu nelze provést bankovním převodem na účet školy).

Fotografii portrétního typu - lze použít školní, nebo zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hotový průkaz bude žákům vydán ve škole.

Více o průkazech naleznete na www.isic.cz, Studentské průkazy ISIC vydává ISIC Association pod záštitou světové organiozace UNESCO.

 

Žádost

Strana 3 z 30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top