Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. dubna na webových stránkách školy a vyvěšeny ve vrátnici školy. V týdnu od 24. března budou zákonným zástupcům uchazečů odeslány dopisy s kódem žáka a dotazník, který uchazeči odevzdají v případě přijetí společně se zápisovým lístkem. Zápisový lístek si uchazeči vyzvednou na své příslušné základní škole a odevzdají ho do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků tzn. do 7. května.  

V úterý 25. 2. se výuka dějepisu konala v prostorách Masných krámů, studenti technického lycea se spolu s Jiřím Hlobilem vypravili do středověku. Stali se lidem negramotným, těžce na poli lopotícím, nespali v posteli a starali se o svých deset sourozenců. A v neděli se vypravili do chrámu Páně, aby se ocitli v jiném světě, a tak jsme se i my mohli obdivovat skvostům gotického umění jihozápadních Čech.

Navíc jsme se dozvěděli, proč některá socha visí na provazu (využívala se při kostelních divadelních hrách) a mnoho dalšího. Studenti zároveň prokázali, že už něco ví o materiálech, například Tomáš Kavka vysvětlil svým spolužákům, proč jsou lipové sochy duté.

Za zvuků středověké hudby vytvořili studenti návrhy pro kostelní vitráže, náměty vycházely z motivů, které na výstavě viděli. Vernisáž jejich děl uvedl vkusně Karel Schleis.

A je potřeba dodat, že studenti naší školy byli pochváleni za vzorné chování, stejně jako při předchozí návštěvě.

V letošním školním roce se také naše škola zúčastnila mezinárodního soutěžního výtvarného a literárního projektu „Evropa ve škole“. Projekt je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je organizován nepřetržitěod roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole. Ze školního kola postoupily celkem 4 práce v kategorii výtvarné a 1 práce v kategorii literární. Ocenění v krajském kole získaly práce Terezy Koblerové, Alžběty Ježkové a Michaely Kriegelsteinové. Autorkám těchto prací blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho úspěchů v ústředním kole.   

12. 2. 2014 odjely třídy 1. IS, 1. G, 1. TL, 2. A a část 3. E do Prahy na unikátní divadelní představení „#Jsi user“ , které připravil Seznam.cz ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Představení bylo zaměřené na oblast internetové komunikace a jeho vyznění rozhodně nenechalo na pochybách, že pohyb po internetu nemusí být pro nás vždy bezpečným. Ve druhé části jsme pak mohli diskutovat s panem Martinem Kožíškem, který se právě bezpečností na internetu v Seznamu.cz zabývá. Hra byla pro nás mimořádným zážitkem, stejně jako následná návštěva Neviditelné výstavy na Novoměstské radnici.

Rozhodně doporučujeme všem!

Nejmodernější pomůcka pro výuku na naší škole? V současné době vede termokamera zn. TESTO 882 v ceně 154.990,- korun, kterou jsme zakoupili díky dotaci do učebny stavební fyziky. Naši odborní učitelé zjišťují, jak zajímavou a názornou cestou předvést žákům použití termokamery.

Dodávka termokamery a vybudování 4 modelů pro zobrazení tepelných ztrát v konstrukcích různého technologického typu od nejstarších po nejmodernější  je hrazena z dotace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v rámci projektu „Vybudování odborné učebny pro výuku stavební fyziky a mechaniky.

Registrační číslo projektu:  CZ. 1.14/2.4.00/19.02596

ROP

V 1. pololetí školního roku 2013/2014 se naše škola spolu s dalšími středními školami zúčastnila soutěže „Technika má zlaté dno“,vyhlášené náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Jiřím Stručkempro žáky a žákyně středních škol s cílem podpořit zájem o technické obory. Ze školního kola postoupilo celkem 11 prací, z nichž tři se umístily na předních místech. 1. místo v kategorii „PREZENTACE“ získala Dominika Majerová ze 4. F, 1. místo v kategorii „PLAKÁT“ obsadil Martin Cink a třetí místo Kateřina Kroupová ze 4. F. Ceny byly studentům předány 18. 12. v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

Galerie „13“ ukazuje lesk i bídu staveb socialismu

Expozici staveb ze šedesátých let navštívili v průběhu ledna a února 2014 studenti třetích ročníků v rámci hodin ČJD. Studenti zhlédli první panelový dům  na Slovanech (jeden ze studentů poznamenal, že tam bydlí jeho babička), výstavbu sídlišť Bory, Slovany, Doubravka, Lochotín.

Výjimečné postavení v socialistické architektuře má zimní stadión, ten figuroval v celostátních publikacích. Za povšimnutí stojí určitě obchodní dům Prior, dnes Tesco, interiéry Komorního divadla, věžáky na Borech.

Něco nenávratně zmizelo, například cenné pavilóny plzeňského výstaviště- na výstavě jej připomíná model rybářské bašty a neonové logo slavných veletrhů Ex Plzeň. To je jen malý výčet staveb, které zde byly připomenuty. Studenti si tím připomněli nedávnou historii. 

Studenti 2. a 3. ročníku si od tohoto školního roku mají možnost otestovat své znalosti německého jazyka v praxi. Jejich výuku navštěvuje každý měsíc německá studentka Johanna Gutmann z německého Ulmu a v roli lektorky se svými českými kolegy konverzuje, hraje různé jazykové hry, připravuje pro ně nejrůznější aktivity.

Johanna tráví v Plzni dobrovolnický rok v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem a velmi ochotně přijala nabídku setkávat se studenty naší školy.

Zveme Vás na výstavu výtvarných prací studentů naší školy.
 
Výstava je rozšířeným pokračováním expozice z plzeňské radnice, která skončila 30. 1. 2014. Vidět zde můžete plakáty ke středoškolské soutěži Technika má zlaté dno, návrhy osobních erbů, kresby staveb, které studenty zaujaly, fotografie i malby a další inspirativní práce.
  
Výstava potrvá do poloviny dubna 2014 a můžete si ji v prostorách naší školy prohlédnout kdykoliv v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Při příchodu je nutné návštěvu ohlásit na vrátnici.
Strana 26 z 30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top