Uchazeč

Přijímací řízení

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska/uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Přihlášky přijímáme do 1. března 2021 - vzor přihlášky v příloze

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

   • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum )
   • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
   • speciální vzdělávácí potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
   • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU - čitelně hůlkovým písmem

 

Šk. rok 2021/2022


 

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Náhradní termín

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

 Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

 

Maximální počty žáků

obor:          STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 – celkem 90 žáků

         GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01 – 30 žáků

                  TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 - 30 žáků

Nabízíme pro všechny obory

Možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Ve školním roce 2020/2021  budou uchazeči o studium na SPŠ stavební, Plzeň konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).

Další kriteria přijímacího řízení na naši školu budou zveřejněna nejpozději do konce ledna 2021 na našich webových stránkách.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, cizího jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn. 

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce

Plánujeme konání přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky. O možnosti přihlášení, termínech jednotlivých kurzů, formě a obsahu budeme informovat na našich webových stránkách.

Výsledky přijímacího řízení dle §60e školského zákona
pro školní rok 2020/2021 Celkem Český jazyk Matematika
Stavebnictví 1. přijatý uchazeč 92 43 49
                   poslední přijatý uchazeč 41 22 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 84 46 38
                   poslední přijatý uchazeč 28 15 13
Technické lyceum - 1.přijatý uchazeč 96 48  48
                   poslední přijatý uchazeč 59 32 27

Naposledy změněno pátek, 04 prosinec 2020 07:28

Stáhnout přílohy:

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top