Výuka od 7. 12. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

prezenční rotační výuka bude probíhat od 7. 12. 2020 takto:

 

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 třídy 1.PA, 1. PB, 1. PC, 1. G, 1. TL, 2. TL, 2. G, 3. TL,

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 třídy 2. PA, 2. PB, 2. PC, 3. PA, 3. PB, 3. PC, 3. G,

 

prezenční výuka 4. ročníků 

prezenční výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu,

 

praktické vyučování

studentky a studenti, kteří nebudou mít prezenční rotační výuku, budou docházet do školy na praktické vyučování podle rozvrhu,

 

distanční vzdělávání 

studentky a studenti, kteří nedochází do školy na prezenční výuku se dále vzdělávají distančním způsobem kromě předmětů praktického vyučování, které je vyučováno prezenčně. 

 

Sledujte webové stránky školy.

 

V Plzni dne 1. 12. 2020

Jitka Maulová

ředitelka školy

Obědy na prosinec je třeba přihlásit INDIVIDUÁLNĚ.

- Školní jídelna je v provozu, ale vzhledem k rotačnímu způsobu výuky nevíme, kteří studenti v pondělí 7. 12. 2020 nastoupí a jak se skupiny budou střídat.

- Od 1. ledna 2021 se vrátíme k běžnému objednávkovému režimu. To znamená, že obědy budou přihlášeny automaticky a strávník ty obědy, které nechce, sám odhlásí.

V příloze jsou informace o provozu školy od 25.11.2020 a o nařízení ohledně nošení roušek. 

Aktuální informace o provozu školských zařízení od 25.11.2020 jsou v příloze.

Aktuální informace o provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020 jsou v příloze.

Dne 13. 11. můžete v online schůzce navštívit naši školu a dozvědět se o ní a o možnostech vzdělávání na ní více.

Online schůzky se konají v 10:00 a ve 12:00 hodin.

Více na www.posvitsinabudoucnost.cz

https://www.posvitsinabudoucnost.cz/courses/stredni-prumyslova-skola-stavebni-plzen/

Těšíme se na vás.

Termín voleb do Školské rady Střední průmyslové školy stavební, Plzeň se na základě opatření MŠMT Č.j.: MSMT-40610–2020-1 ze dne 29. října 2020 ruší. Nový termín voleb bude vyhlášen po ukončení nouzového stavu.

Odůvodnění:

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

V Plzni dne 30. října 2020

Jitka Maulová

ředitelka školy

Strana 1 z 25

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top