ŠVP 36-47-M/01

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ

Identifikační údaje

Profil absolventa

Platné od školního roku 2019/2020 (pro současný 1. ročník)

Předmět 1. ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem
Český jazyk 2+1 3 3 3 12
Dějepis 1 1 1 0 3
Cizí jazyk - maturitní (AJ/NJ) 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Cizí jazyk - konverzační (AJ/NJ) 2/2 2/2 2/2 0 6
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Etická výchova 1 1 1 1 4
Matematika 3+1 3 4 3 14
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Všeobecná ekonomie 0 0 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2 0 0 4
Všeobecné předměty  23 20 19 14 76
Pozemní stavitelství 4 3 3 4 14
Konstrukční cvičení 2 2 4 4 12
Geodézie 0 0 1 1 2
CAD systémy 0 2 0 0 2
Stavební materiály (od 2019/20) 1 0 0 0 1
Deskriptivní geometrie 2 2
Stavební mechanika a konstrukce 
Architektura 0 0 2 2 4
Inženýrské stavby 
Železnice 0 0 0 2 2
Stavební provoz 1+2
Praxe dílny/učebna 2/2 2/2
Celkem odborné  11  14 17  19  61
Celkem za studium 34 34  36  33  137

Dělení tříd na skupiny v některých předmětech je závislé na počtu žáků ve třídě a finančních možnostech školy.

Platné od školního roku 2017/2018 (současný 2. a 3. ročník)

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Dějepis 1 1 1 0 3
Cizí jazyk - maturitní (AJ nebo NJ) 3/ 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12
Cizí jazyk - konverzační (AJ nebo NJ) 2/2 2/2 2/2 0 6
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Etická výchova 1 1 1 1 4
Matematika 4 3 4 3 14
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Všeobecná ekonomie 0 0 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2 0 0 4
Všeobecné - celkem 23 20 19 14 76
Pozemní stavitelství 4 3 3 4 14
Konstrukční cvičení 2 2 4 4 12
Geodézie 0 0 1 1 1
CAD systémy 0 2 0 0 2
Geologie zakládání staveb (do 2018/19) 1 0 0 0 1
Deskriptivní geometrie 2 2 0 0 4
Stavební mechanika a konstrukce 0 3 3 3 9
Architektura 0 0 2 2 4
Inženýrské stavby 0 0 2 0 2
Železnice 0 0 0 2 2
Stavební provoz 0 0 2 2 4
Praxe dílny/učebna 2/2 2/2 0 0 4
Odborné celkem (POS) 11 14 17 18 59
Celkem za studium (POS) 34 34 36 32 136

Dělení tříd na skupiny v některých předmětech je závislé na počtu žáků ve třídě a finančních možnostech školy.

U předmětu Konstrukční cvičení byl upraven počet hodin v r. 2019/20.

Platné od školního roku 2016/2017 do 2019/2020 (současný 4. ročník)

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Dějepis 1 2 0 0 3
Cizí jazyk - (AJ nebo NJ) 3 3 3 3 12
Občanská nauka 0 0 2 2 4
Matematika 4 4 3 3 14
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Deskriptivní geometrie 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Volitelné 0 0 2 2 4
Všeobecné - celkem 22 20 15 15 72
Pozemní stavitelství 4 4 4 4 16
Stavební materiály 2 0 0 0 2
Konstrukční cvičení 2 2 4 4 12
Architektura 2 2 0 0 4
Stavební mechanika 0 2 3 0 5
Stavební konstrukce 0 0 3 3+1 7
Ekonomie 0 0 3 0 3
Rozpočtování 0 0 0 1 1
Geodézie 0 2 2 0 4
Stavební provoz 0 0 0 2 2
Inženýrské stavby 0 0 0 3 3
Praxe dílny/učebna 2 2 0 0 4
Odborné celkem (POS) 12 14 19 18 63
Celkem za studium 34 34 34 33 135

Dělení tříd na skupiny v některých předmětech je závislé na počtu žáků ve třídě a finančních možnostech školy.

Platné od školního roku 2016/2017 do 2019/2020 (4.IP)

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 2+1 12
Dějepis 1 2 0 0 3
Cizí jazyk - (AJ nebo NJ) 3 3 3 3 12
Občanská nauka 0 0 2 2 4
Matematika 4 4 3 2+1 14
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Deskriptivní geometrie 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Volitelné 0 0 2 2 4
Všeobecné - celkem 22 20 15 15 72
Ekonomie 0 0 0 2 2
Stavební materiály 2 0 0 0 2
Stavební mechanika 0 2 3 0 5
Geodézie 0 0 2 0 2
Pozemní stavitelství 3 3 0 0 6
Geologie zakládání staveb 2 1 0 0 3
Stavební konstrukce 0 0 3 3+1 7
Hydrologie a hydraulika 0 2 0 0 2
Zdravotní a vodohospodářské stavby 0 0 2 2 4
Vodní stavby 0 0 2 2 4
Dopravní stavby 0 2 2 2 6
Železnice 0 0 2 2 4
Konstrukční cvičení (Projekt) 2 2 3 3 10
Stavební provoz 0 0 0 2 2
Rozpočtování 0 0 0 1 1
Praxe dílny/učebna 2 2 0 0 4
Odborné celkem (POS) 11 14 19 17 61
Celkem za studium 33 34 34 32

133

Dělení tříd na skupiny v některých předmětech je závislé na počtu žáků ve třídě a finančních možnostech školy.

Naposledy změněno čtvrtek, 05 prosinec 2019 13:18

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top