V těchto dnech probíhá na naší škole výstava věnovaná Pavlu Tigridovi.

Autoři výstavy vycházeli z dostupných odborných materiálů, soukromého archivu rodiny Pavla Tigrida a vydaných autorových textů. Dále shromáždili základní údaje o Tigridově životě, působení v emigraci, komentují jeho práci pro rozhlas, vydavatelskou činnost a principy boje s totalitními režimy, jimiž proslul doma i v zahraničí. 

Výstava je v přízemí budovy a můžete ji shlédnout do 4. 10. 2013

Během měsíce října se studenti tříd 2. A, 2. B, 2. F a 3. A zúčastnili exkurze za architekturou historického města Plzně. Exkurze byla zaměřena na sgrafita malíře Mikoláše Alše na plzeňských měšťanských domech, stojících především v Nerudově ulici a na náměstí Republiky. Závěrem byla prohlídka původních kartonů Mikoláše Alše, podle kterých byla sgrafita zhotovena. Výstava k tomuto tématu probíhala v budově Masných krámů. Studenti sledovali vývoj sgrafit od návrhu po realizaci.

 

ales 1           ales 3

Přístup ke školní poště

Pro přihlášení užijte Vaše uživatelské jméno a heslo stejné jako ve škole pro přihlášení do počítače.

Vstup: Přístup k poště

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
PRO STUDENTY, ZAMĚSTNANCE ŠKOLSTVÍ, A JINÉ ZÁJEMCE VČETNĚ DŮCHODCŮ

ve školní jídelně při SPŠ stavební, Plzeň,Chodské nám. 2, vchod ze Soukenické ul. Od 1. 9. 2014 uvádíme na jídelních lístcích obsah alergenů v použitých potravinách.

Menu:

   • polévka
   • výběr ze dvou hlavních jídel
   • výběr ze dvou nealko nápojů
   • dezert či ovoce několikrát do týdne

Ceny oběda:

   • studenti 33,-- Kč
   • cizí strávníci - stravování v jídelně 65,-- Kč

Více informací na tel. 378 010 824 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

   • Cílem naší jídelny je spokojený a dobře najedený strávník.
   • Jídelníčky sestavujeme v rámci zásad správné a zdravé výživy, dle finančních možností jej doplňujeme čerstvým ovocem, zeleninou a mléčnými výrobky.
   • Strávník si může vybrat ze dvou jídel.
   • Na jídelních lístcích označujeme alergenní složky. Seznam alergenů je vyvěšen na nástěnce ŠJ.
   • Pravidelně zařazujeme nové receptury z české i mezinárodní kuchyně.
   • Vaříme zdravě, používáme kvalitní oleje, maso objednáváme nejvyšší jakosti, vždy čerstvé, mleté maso sami meleme. Polévky jsou poctivý vývar.
   • V souladu s moderními výživovými trendy snižujeme podíl živočišných tuků a naopak zvyšujeme podíl tuků rostlinných.
   • Jídlo připravujeme pomocí nových technologií v souladu se zásadami zdravé výživy. Naše moderní konvektomaty zaručují zdravé vaření pomocí horkého vzduchu a páry. Takto upravené potraviny si zachovávají dostatek vitamínů a živin a nedochází u nich k tepelným a chuťovým ztrátám. Potraviny takto upravené si zachovávají dostatek vitamínů a živin.

Dokumenty přihláška ke stravování a provozní řád školní jídelny je možné stáhnout na úřední desce.

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společná – připravuje CERMAT
  • profilová – připravuje škola.
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ROK 2018 dle novely školského zákona

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 vypadat následovně.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika

Forma konání zkoušek zůstává beze změn. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.


MATURITA - SPOLEČNÁ ČÁST

Termíny konání jarní společné části maturitní zkoušky 2018 jsou - 11. dubna 2018 písemná práce z Českého jazyka, zbývající části od 2. května do 9. května. Studenti se musí přihlásit do 1. prosince 2017. Ti, kteří budou konat opravné termíny se musí dostavit osobně do sekretariátu školy na začátku listopadu (termín bude upřesněn).


PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření: Pozemní stavitelství 

Povinné profilové ústní zkoušky z Pozemního stavitelství  a ze Stavebnictví jsou sestaveny z předmětů POS, SME, ARC, KOC, STK, STP, EKO, GEO. Počet témat u každé zkoušky je 30.

Pro zaměření: Inženýrské stavby

Povinné profilové ústní zkoušky z Dopravních staveb a Vodohospodářských staveb jsou sestaveny z předmětů DOS, MOS, ŽSS, VOS, ZVS, HYH, KOC, GEO. Počet témat je  u Dopravních staveb 25, u Vodohospodářských staveb 20.

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z Matematiky a z Architektury.

Témata z Matematiky jsou sestavena z předmětů MAT, AM. Počet témat je 20.

Témata z Architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG, DEG. Počet témat je 30.

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z  Geodézie, Tvorby map a Geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 


 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 

Stavebnictví 36-47-M/01

- proběhne v květnu 2018 

Zaměření:

Pozemní stavitelství

1. den () – 7h - rýsování stavebních konstrukcí v prostředí Revit, ArchiCAD
2. den () – 5h - stavební výpočty (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)
       - 2h - zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)

Inženýrské stavby

1. den ()– 7h – projektování dopravní komunikace nebo vodního díla v prostředí AutoCad     
2. den ()– 3h – výpočty stavební mechaniky (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)
               - 2h – zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)

Výsledná známka je dána váženým průměrem známek z jednotlivých části, váhy jednotlivých částí jsou dle časové dotace. Aby žák uspěl u praktické zkoušky, nesmí být ze žádné části hodnocen stupněm nedostatečný.

Technické lyceum 78-42-M/01

- proběhne v květnu 2018 

                    1.den () – 5h - zakreslování stavebních konstrukcí v prostředí ArchiCAD

                    2.den () - 3h –výpočty stavební mechaniky (statické tabulky bez příloh, kalkulačka, rýsovací potřeby)

     - 2h – zakreslování stavebních konstrukcí ručně (prkno, příložník)

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Praktická maturitní zkouška z předmětu Geodézie je sestavena z předmětů GEO a GEV. Časová dotace pro zkoušku je 240 min, zkouška se skládá z písemného 
testu  a části u PC (práce v programech GEUS a KOKEŠ). Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady
.

Praktická maturitní zkouška z předmětu Tvorba map je sestavena z předmětů TVM, KAN, KRY a GIS. Časová dotace pro písemnou zkoušku je 270 min, zkouška 
se skládá z písemného testu (1.-25.) a části u PC (témata 26. - 32., práce v programu ArcMap). Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, 
Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady.

Praktická maturitní zkouška z předmětu Geodetická praxe probíhá v terénu a jedná se o praktické měření s následným zpracováním dat na PC. Časová dotace
je 420 min. Povolené pomůcky: kalkulačka, ÚZ - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady.


NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to Matematika (ústní zkouška) a Fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou Fyzika (ústní zkouška) a Stavební mechanika (ústní zkouška).

Maturitní zkoušky  
podzim praktická část: 1. září a 7. - 8. září 2017
podzim společná část na spádové škole: 4. září – 6. září 2017
podzim profilová část:

11. září 2017

jaro společná část  2. května - 9. května 2018 
jaro praktická část 9. - 11. květen 2018
jaro profilová část 21. května - 1. června 2018
   
Seznamovací kurz pro 1. ročníky:  4. září – 6. září 2017
Cykloturistický kurz pro 3. ročníky: 6. – 14. září 2017
   
Zájezd do Anglie  
Point 14   
Praha 4. ročníky  
Dachau   
Terezín (3. ročníky) 10. – 12. října 2017
Lyžařský kurz pro 2. ročníky: leden, březen 2018
Školní kolo SOČ: březen 2018
Vánoční laťka:   21. prosinec 2017
   
Prázdniny:  
podzimní: 26. - 27. října 2017
vánoční: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018 (škola od 3. 1. 2018)
pololetní: 2. únor 2018
jarní: 19. únor – 25. únor 2018
velikonoční: 29.-30. března 2018 + Velikonoční pondělí 2. dubna 2018
letní: 2. července – 31. srpna 2018
ředitelské volno 4. ročníků 30. dubna 2018
   
Praxe:  
3.PA, 3.GP, 3.PB 25. - 29. září 2017, 3 týdny v květnu 2018 během maturit
 3.TL 2 týdny v květnu během maturit
 2.TL 2 týdny v květnu v dílnách během maturit
   
Den otevřených dveří: pátek 24. listopadu 2017 od 14.00 do 17.00 hod.
  sobota 25. listopadu 2017 od 9.00 do 13.00 hod.
  čtvrtek 8. února 2018 od 14.00 do 17.00 hod.
   
Přípravné kurzy od ledna 2018 - bude upřesněno 
  (dle počtu přihlášených do 18. 1. 2017)
   
Klasifikace  
1. pololetí do 26. ledna 2018
2. pololetí vyjma 4. roč. do 22. června 2018
2. pololetí 4. ročníky do 24. dubna 2018
   
Třídní aktivy rodičů:  
  9. listopadu 2017 od 17h + volby do Školské rady
   

 

 

Uchazeči o studium na naší škole ve školním roce 2018/2019  budou konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů.  

Na úřední desce je ke stažení i Přihláška ke studiu ve formátu pdf, xls, xlsx.


Termíny přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme do 1. března 2018 (o jarních prázdninách 19. -23. 2. bude škola zavřena)

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

   • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum ) 
   • maturitní cizí jazyk (Nj x Aj), uvádějte do sloupce schopnosti, vědomosti,...
   • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
   • speciální vzdělávácí potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
   • doporučujeme uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU - čitelně hůlkovým písmem
Termíny konání jednotných testů jsou:
    • 1. termín 12. dubna 2018 na škole uvedené na 1. místě na přihlášce
    • 2. termín 16. dubna 2018 na škole uvedené na 2. místě na přihlášce
    • každý uchazeč může konat test z Českého jazyka i Matematika dvakrát, počítá se lepší dosažený výsledek
    • v případě, že uchazeč nekoná test pro vážné důvody (omluva do 3 dnů), je stanoven náhradní termín 10. a 11. května 2018
    • ROZHODNUTÍ o přijetí / nepřijetí bude zveřejněno 30. dubna 2018 v 10 h, s podklady k rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se mohou uchazeči a zákonní zástupci seznámit 30. dubna 2018 od 8 do 10 hodin v sekretariátu školy
 Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.
Maximální počty žáků

obor:          STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 – celkem 75 žáků

         GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01 – 18 žáků

                   TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 - 30 žáků

Nabízíme pro všechny obory

Možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Kritéria pro přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019 vychází z výsledku jednotných přijímacích testů. Celkové bodové hodnocení je dáno součtem bodů získaných z jednotlivých testů (ČJ + MA). V případě, že uchazeč nedosáhne v dílčím testu na 20% celkových bodů, nesplnil kritérium pro přijetí tzn. při max. bodové hranici 50 bodů na test je minimální hranice 10 bodů. Pokud splní oba testy na více než 20%, může se uchazeči, který dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), vynásobit celkový počet bodů koeficientem 1,02. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetí), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů dle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni až po kapacitu tříd otevíraných v daném roce. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí 9. ročníku (případně srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů Matematiky, Českého jazyka, Cizího jazyka (maturitního) a Fyziky, v tomto pořadí. Dalším hodnotícím kritériem by byly průměry z posledních tří pololetí.

 

Výsledky přijímací řízení dle §60e školského zákona
pro školní rok 2017/2018 Celkem Český jazyk Matematika
Stavebnictví 1. přijatý uchazeč 82 46 39
          poslední přijatý uchazeč 34 22 12
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 85 46 39
                                       poslední přijatý uchazeč 33 14 19
Technické lyceum - 1.přijatý uchazeč 90 45  45 
                   poslední přijatý uchazeč 64 36 28
Naposledy změněno pátek, 16 únor 2018 09:51

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče.

Studenti

 • v terénu provádí geodetická měření za pomoci moderních geodetických přístrojů (totální stanice, nivelační přístroje, GNSS stanice, robotická totální stanice one-man),
 • data, naměřená při geodetické praxi, zpracovávají s využitím grafických systémů Kokeš a Geus,
 • vyhotovují polohopisné a výškopisné plány, účelové mapy, vytyčovací výkresy či geometrické plány,
 • pracují s nejrozšířenějším komerčním systémem GIS - programem ArcGIS, ve kterém zpracovávají data a informace do formy digitálních map, provádí analýzy nad geografickými daty, generují 3D modely terénu atp.,
 • rozhodují o volbě efektivní a přesné geodetické metody měření, volí kartografické vyjadřovací prostředky vhodné pro konkrétní mapu, konstruují zaměřené situace a spousty dalšího.

Ve školním roce 2014/2015 byl zrealizován projekt za téměř 5mil. korun na nákup moderních geodetických přístrojů a na vybavení nové geodetické počítačové učebny.

Během studia žáci absolvují zajímavé exkurze, 2x týdenní měřickou praxi pořádanou školou a ve 3. ročníku již pracují 3 týdny ve vybrané geodetické firmě.

Absolventi

 •  jsou odborně způsobilými osobami pro výkon zeměměřických činností a po třech letech odborné praxe tak mohou získat oprávnění k samostatnému podnikání,
 • uplatňují se na trhu práce ve státní sféře (katastrální úřady, krajské úřady a magistráty, Policie ČR, ...) i v soukromém sektoru (geodetické firmy, kartografická vydavatelství, ...) nejen v ČR, ale i v zahraničí,
 • v rámci své odborné činnosti se mohou zabývat inženýrskou geodézií (vytyčování stavebních objektů, měření posunů a deformací staveb, tvorba dokumentace skutečného provedení stavby), oblastí katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic), ale také územním plánováním, tvorbou technické mapy města, ochranou životního prostředí, pozemkovými úpravami, modely při povodních a jiných živelných pohromách, správě inženýrských sítí či mapovými službami,
 • úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu v oboru geodézie a kartografie, geomatiky, územního plánování, pozemkových úprav, geografie, ochrany životního prostředí a dalších.

 Výuka cizího jazyka

 Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je konverzační. Vychází to z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh výuky

 Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

 DOD letak

 

 

Tento studijní směr vyplňuje mezeru mezi ryze technickými obory průmyslových škol a mnohem širším pojetím všeobecných oborů gymnázií. Cílem je připravit žáky pro studium na fakultě architektury nebo na fakultě stavební, případně jiných technických fakultách univerzit. Výuka matematiky a fyziky je koncipována stejně jako na gymnáziu. Žáci dále dostávají široké základy stavebního oboru, ovšem bez úzké specializace posledního ročníku průmyslovky. Absolvent zvládne použití dvou grafických programů pro projektování. Může se uplatnit na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků. Pro zájemce o další studium architektury je ve 3. a 4. ročníku volitelně posílena výuka výtvarných předmětů.

Standardní je výuka dvou cizích jazyků.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

Učební plán - Technické lyceum je umístěn na úřední desce

Strana 17 z 18

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
DIČ: CZ49778064 
TOPlist
Go to top