Na naší škole se studuje jeden cizí jazyk a studenti navazují na znalosti ze základní školy, příp. školy jazykové, tj.:

    • komunikace v běžných životních situacích (rodina, zájmy, přátelé, sport, nakupování apod.)
    • praktické využití základní gramatiky (přítomné časy, minulé časy, budoucí časy, zájmena, použití členů atd.)
    • schopnost práce s cizím textem

Studenti lycea začínají od 1. ročníku se studiem druhého jazyka (německý jazyk) od úrovně začátečníků.


Anglický jazyk

 

Vyučující: Mgr. Jitka Novická, Ing. Simona Čiháková,  Mgr. Petra Finková,Mgr. Kristýna Běhounková, Mgr. Kateřina Hořejší

 

Učebnice:  1. až 4. ročník: Tim Falla, Paul A. Davies: Maturita Solutions Pre-Intermediate. Oxford University Press, 2007. (červená titulní stránka)
1. až 4. ročník: Mgr. Dagmar El-Hmoudová: Angličtina - Maturitní témata. Petra Valentová - VÝUKA.cz, 2007. (modrá titulní strana)

 

Všechny používané učebnice jsou zaměřeny zejména na poslech a bohatou konverzaci, dále rozšiřování a procvičování slovní zásoby a gramatiky.

 

Každý vyučující svou výuku doplňuje vlastními materiály. Jako škola s technickým zaměřením postupně do učiva začleňujeme i odbornou terminologii.
Ke zkvalitnění výuky přispívá dobře vybavená učebna cizích jazyků s moderní audio a videotechnikou a s interaktivní tabulí.
Studenti se pravidelně účastní soutěže v překladu anglických básní.

 

V rámci povinně volitelných předmětů se studenti čtvrtého ročníku mohou přihlásit na anglickou konverzaci jako samostatný předmět

 

Studenti 1. a 2. ročníků mají možnost navštěvovat nepovinný placený kurz angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.

 

Dle zájmu studentů uskutečňujeme také poznávací zájezd do Anglie. Navštívili jsme již Londýn, Wales a střední a jihozápadní Anglii. Na zájezd přispívá Sdružení rodičů.

 

Pokud mají studenti zájem o studijní pobyt v anglicky hovořící zemi, poskytneme jim kontakty na cestovní agentury a kanceláře

Anj1 Anj2

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Vladislava Matoušková , MgA: Zbyšek Brůj

Učebnice: Sprechen Sie Deutsch 1, 2 (D. Dusilová a kol., Polyglot Praha) – němčina jako 1. jazyk; Direkt neu 1 – 3 – němčina jako 2. jazyk

Výuka je doplněna různými konverzačními materiály z alternativních učebnic a německých časopisů pro střední školy. Ve třetím a čtvrtém ročníku se zařazuje odborná terminologie.

V moderně vybavené jazykové učebně procvičujeme poslech pomocí audio i videokazet.

V německém jazyce se kromě běžné komunikace pracuje s texty v originále – probíhá soutěž ve volném překladu německých básní.

V případě zájmu se studenti mohou přihlásit na německou konverzaci v rámci povinně volitelných předmětů ve 4. ročníku.

Podle zájmu studentů organizujeme výjezdy do německy mluvících zemí.

Nabízíme též pro studenty pozemního stavitelství a geodézie od 1. ročníku seminář NJ.

Nj1 Nj2

Předmětový tým humanitní

Mgr. Martin Švácha
 <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 865

Předmětový tým cizích jazyků

Mgr. Vladislava Matoušková
<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 831

Předmětový tým přírodovědný

Mgr. Aleš Grubr
<gTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 835

Předmětový tým stavebně konstrukční

Ing. Alena Drahokoupilová
<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 867

Předmětový tým stavebně specializační

Ing. Jitka Maulová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 834

Předmětový tým tělesné výchovy

Mgr. Lenka Kyptová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 845

Ředitelka školy:

Ing. Jitka Maulová tel: 378 010 821

Sekretariát, pokladna:

Jana Fedorová tel: 378 010 825

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Vladislava Matoušková tel: 378 010 822

Hlavní účetní školy:

Ing. Romana Tichotová tel: 378 010 868

 

Zástupkyně ředitelky:

Ing. arch. Iva Mainzerová tel: 378 010 822

Informační centrum:

Milena Kutková tel: 378 010 829

 

Vedoucí školní jídelny:

Šárka Bazalová tel: 378 010 824

Hospodářka školy:

Monika Šubrtová tel: 378 010 868

Školnice:

Eliška Koskubová tel: 378 010 813, 827

Mzdové oddělení:

Hana Herzingová tel: 378 010 868

Předmětový tým přírodovědný:

Mgr. Aleš Grubr tel: 378 010 835

 

Předmětový tým humanitní cizích jazyků:

Mgr. Kateřina Hořejší tel: 378 010 836

Předmětový tým humanitní:

Mgr. Václava Chmelíková tel: 378 010 869

Předmětový tým stavební:

Ing. arch. Iva Mainzerova tel: 378 010 822

Ing. Jana Petráková tel: 378 010 861

 

Předmětový tým geodetický:

Ing. Magda Čepičková tel: 378 010 834

 

Předmětový tým TEV:

Mgr. Václav Turek tel: 378 010 845

Výchovný poradce:

Ing. arch. Iva Mainzerová

 

Speciální pedagog:

Mgr. Eva Zábrodská tel: 378 010 843

Školní psycholog:

Mgr. Lucie Krýslová tel: 378 010 843

 

 

Poznámka:

e-mailová adresa se skládá: příjmení bez diakritiky, zavináč spsstav.cz

  

 

 

JAK SE ŠKOLA NARODILA A JAK ŽILA PRVNÍCH PADESÁT LET

 Za historií naší školy se musíme vypravit do 2. poloviny 19. století. Tehdy, v roce 1876, byla budoucím odborníkům v průmyslu a stavebnictví určena v Plzni pouze německá průmyslová škola. Čeští poslanci v říšské radě však postupně vyvinuli úsilí o zřízení samostatné české školy. A tak byl nakonec projekt české výchovy a školství - vypracovaný dr. Petákem, za přispění vlasteneckého Spolku přátel vědy a literatury, živnostenských společností, majitelů stavebních a strojírenských podniků na Plzeňsku - přijat.

Dnem zrození českého odborného školství v Plzni se stal 19. říjen 1885. Tehdy byla za přítomnosti purkmistra Pecháčka a dalších osobností politiky, průmyslu a školství slavnostně otevřena Česká státní průmyslová škola. První správce školy byl ing. Vincenc Šimerka.

Svoje poslání naplňovala škola nejprve ve skromných poměrech rekonstruovaného nárožního nájemného domu v ulici V Šipce č.13. Vyučování bylo zaměřeno na všeobecné i odborné vzdělání; mistrovská škola měla tehdy dvě oddělení: pro řemesla strojní a stavitelská. Vzhledem k rostoucímu počtu tříd bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy; a tak ve školním roce 1893/94 se škola přestěhovala do vlastní budovy v Tylově ulici č.15.

Následné reorganizace mistrovské školy vyplývající z požadavků praxe si však brzy vyžádaly provést další významný krok v plzeňském školství. Proto byla v roce 1903 vypsána veřejná soutěž na postavení reprezentativní budovy - na dnešním Chodském náměstí. Realizace vítězného návrhu, architekta Ladislava Skřivánka, si však vyžádala velice dlouhé a nesmírně obtížné období: projekt byl předložen až v roce 1913, stavět se začalo v roce 1915 a budova byla dokončena až v roce 1920, za přispění stavitelské firmy Müller a Kapsa.

A když se dnes podíváme na výsledek snažení našich projektantů a stavitelů, tak si určitě řeknete: stálo to za to, uměli to!

Mezitím se výnosem ze dne 17. 5. 1913 opět změnila organizační struktura školy: od následujícího školního roku byla zřízena odborná, tj. vyšší škola stavební (studium trvalo čtyři a půl roku), a od roku 1920 byla otevřena státní odborná škola pro průmysl cihlářský. Školní rok 1934/35 byl rokem padesátiletého jubilea: při této příležitosti byl vydán almanach, do Plzně se sjelo 640 účastníků, v Měšťanské besedě byl uspořádán seznamovací večer, konala se slavnostní schůze, prohlídka budovy a proběhly různé další exkurze.

Na úspěšném zvládnutí chodu školy a rozvoji plzeňského odborného školství se v období let 1913–1935, tedy plných 22 let, výrazně podílel ředitel školy ing. Václav Veverka.

Připravil J. Kousal (aktualizace květen 2012)


Z GALERIE NAŠICH OSOBNOSTÍ

Historie naší školy, to jsou však také, jak všichni víme, její profesoři a studenti, absolventi školy. V třídních knihách, třídních výkazech a různých ročenkách najdeme tisíce jmen... O kom psát, na koho si vzpomenout, na koho nezapomenout? To je problém každého, kdo školu a její život znal nebo je stále ještě prožívá, je to těžký úkol pamětníků i spisovatelů.

Mnozí jsou určitě hodni následování, a proto uveďme jména a činy alespoň některých z nich.

Ing. arch. Ladislav Skřivánek byl na naší škole profesorem v letech 1900–02. Kromě vítězného návrhu na projekt budovy stavební průmyslovky na Chodském náměstí, mimo jiné, projektoval v Plzni budovu obchodní a živnostenské komory, dnes vysokých škol na Klatovské třídě, nájemní dům ve Veleslavínově ulici č.p. 56 „U Matky boží".

Dr. ing. arch. Alois Jan Čenský (profesorem 1896–1902) je m.j. autorem Vinohradského divadla, Smíchovského Národního domu a v Plzni Měšťanské besedy.

Ing. arch. Oldřich Starý (profesorem 1912–19) vedl Klub architektů, redigoval časopis Stavba a později Architektura v ČSR, profesorem ČVUT, teoretik architektury. Ve stylu funkcionalismu navrhl v Plzni vilu na Lochotíně. Další stavby byly realizovány v Praze.

Dr. ing. arch. Rudolf Černý (profesorem 1918–28; ředitelem školy 1938–43; 1946–56) byl projektantem Šafaříkových a Křižíkových sadů, spoluautorem kina Elektra a nájemního domu Aeskulap na Americké třídě.
Ing. arch.Václav Šustr (profesorem 1918–1941) výtvarně a literárně činný: autor učebnice "Nauka o architektonických útvarech", m. j. se podílel na interiéru kina Elekra.

Ing. arch. Vladimír Weingãrtner (profesorem 1921–43) projektoval dílny průmyslové školy strojnické, rodinné domy ve čtvrti Bezovka, je spoluautorem budovy dnešního Masarykova gymnázia s Ing. arch. Jaroslavem Čadou – profesorem na naší škole v letech 1928 – 1958.

Dr. ing. arch. Václav Neckář (profesorem 1923–25) spolupracoval s arch. Kotěrou. Později navrhl v Plzni dnešní Komorní divadlo, stadion a další.

Dr. ing. arch. Karel Lhota (profesorem 1925–32) projektoval rodinné domky v konstruktivistickém stylu. Byl činný i literárně, inscenoval divadelní hry. Spolupracoval s arch. A. Loosem.

Ing. arch. Čestmír Rypl (profesorem 1932–71) je spoluautorem přístavby průmyslové školy strojnické a autorem stavební části plaveckého bazénu v areálu průmyslové školy stavební.

Dr. ing. arch. Bohumil Chvojka (profesorem 1936–43; ředitelem školy 1943–48) projektoval kostel M.J.Husa v Plzni na rohu Borské a Němejcovy ulice, Procháskův ústav lékařské fakulty, nájemné domy Prazdroje a další.

Dr. Ing. arch. Bohumír Fridrich (profesorem 1955–75). Byl projektantem obytných, průmyslových a hospodářských budov, spolu s arch. Ryplem projektoval přístavbu průmyslové školy strojnické.

Ing. arch. František Sammer (absolvent školy z r. 1927, žák prof. Lhoty) realizoval urbanistické a architektonické projekty v Paříži, Alžíru, Moskvě, Japonsku, Indii, Barmě, Londýně. Autor návrhů a výkresů detailů výzdoby sídliště na Slovanech, byl spoluautorem směrného územního plánu Plzně.

Ing. arch. Miloslav Zemen (absolvent školy z r. 1943, profesorem 1957–86) podílel se na územním plánování města Plzně, je spoluautorem tělocvičny průmyslové školy stavební.

Ing. arch. Zbyněk Tichý (absolvent školy z r. 1943 ) se věnoval urbanistickým a architektonickým pracím: obchodní dům Prior (dn. tzv. "malé Tesco"), rekonstrukce domu Červené srdce na náměstí Republiky v Plzni.

Ing. arch. Jaroslav Roubal (absolvent školy z r. 1945, profesorem 1974–93) byl vedoucím projektantem na řadě staveb papírenského, chemického, báňského a dřevařského průmyslu; projektoval i stavby zdravotnické a školské.

Ing. arch.Stanislav Suda (absolvent školy z r. 1946) vypracoval projekt celku budov na domažlickém náměstí nazvaný Dubina, byl spoluautorem lochotínského přírodního amfiteátru, vytvořil tzv. Zelený trojúhelník na Borech – dnes sídlo plzeňských vysokých škol.

Ing. arch. Miloslav Sýkora (absolvent školy z r. 1947) podílel se s arch. Barborkou na vstupním areálu, dnes již neexistujícího, výstaviště Ex Plzeň a s arch. Belšánem na budově banky na Anglickém nábřeží.

Ing. Ladislav Švábek (absolvent školy z r. 1949, profesorem 1973–77, ředitelem školy 1977–83) jako statik se věnoval stavbám sídlišť Doubravka a Lochotín, vypracoval konstrukční řešení plzeňského zimního stadionu.

Ing. arch. Vladimír Hrubý (profesorem v letech 1981–1991) m. j. autor rozsáhlé publikace věnované v r. 2000 stavební průmyslovce k 115. výročí jejího založení.

Tolik z galerie významných osobností školy, které si mohou pamětníci oživit svými vzpomínkami, nebo přehled doplnit i jinými jmény.

Vybral a uspořádal J.Kousal (aktualizace květen 2012)


 JAK TEN ČAS LETÍ...

Počátkem září roku 1973 vstupují do dveří stavební průmyslovky noví žáci. Čtyři roky uplynou a na přelomu května a června 1977 jsou z nich absolventi.V následujících letech se několikrát sejdou. Má uběhnout 30 let a oni si uvědomují, že už se dlouho neviděli, a tak uvažují o dalším srazu.

Organizátoři věnují nemalé úsilí, aby sehnali kontakty na své bývalé spolužáky, vybírají vhodný termín a místo pro setkání a posílají pozvánky.

26. 5. 2007 se sejde bývalá P – IV. C, jejímiž třídními profesory byli ing. Jiří Kubát a Jindřich Kousal, 14. 10. 2007 D – IV, o kterou pečovaly ing. Milena Vohradská a ing. Jana Sedláková , 27. 10. 2007 P – IV. B, kterou po celou dobu studia vedl p. František Hejlek.

Co do té doby zažili a na co vzpomínají? Příjemné si vybavují rádi a nepříjemné probírají s úsměvem: za co kdy kdo dostal pětku, kdo měl kde tahák, kdo kouřil na WC, kdy byli na koberci u třídního a tak podobně.

30 let uplynulo a jsou z nich otcové a mámy; děti řady z nich studovaly nebo studují na naší škole, a mnozí pak již vstoupili do třetí generace.

30 let uplynulo a účastníci srazů se svěřují se svými životními zkušenostmi. O tom, co se podařilo, se mluví více a o tom druhém méně. Většina zůstala věrná stavebním oborům v různých profesích, další pracují na jiných místech.

30 let uplynulo a oni s vděčností vzpomínají na kapacity stavebních předmětů ing.Jana Fouska, ing.Vladimíra Dostála a další; na stavbu bazénu v areálu školy a na vedoucí praxí p.Karla Fuka, p.Františka Fialu. Vzpomínají i na vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů, na nekompromisnost, ale i spravedlnost a pochopení.

Po 30 letech si uvědomují význam zážitků a kamarádství z lyžařských kurzů, z odborné praxe, bramborových brigád, maturitních plesů, mazců... Kolují fotografie z časů téměř zapomenutých, na kterých poznávají jedni druhé, ale i sami sebe. Promítají si videozáznamy ze setkání z posledních let.

Sraz třídy P – IV. B patřil k nejzdařilejším. Program zahrnul i návštěvu školy, kterou umožnil současný ředitel ing. Jaroslav Kunte. Někdejší absolventi si všimli, že vedení školy se snaží udržet její budovu ve velmi dobrém stavu. Pak si prohlédli interiéry několika učeben a s údivem konstatovali, jak technika proniká do procesu vyučování technických i všeobecně vzdělávacích předmětů. Když vešli do své bývalé učebny, zjistili, že její vybavení je modernizováno a z původního zůstala jen tabule. Nostalgicky zasedli do lavic a společně se svým třídním profesorem Františkem Hejlkem se snažili rekonstruovat zasedací pořádek před 30 lety.

Na svá léta působení p. F.Hejlek, který zde učil matematiku a fyziku, vzpomíná takto:
„Zmizely prosklené skříně s muzejními exponáty a nahradila je pěkná výzdoba plná informací profesních i ze života školy. Mnohému jsem se přiučil ze stavitelství od kolegů Fouska, Krše, Fialy a mnohé z toho uplatnil na svém dalším působišti, kde jsem učil zedníky a truhláře. Jsem rád, že skoro všichni tehdejší maturanti zůstali v oboru, vedli si úspěšně a ted´zastávají významná místa. Na setkání se nejen vzpomínalo, ale rozpoutala se bouřlivá diskuse na profesionální úrovni kolem připravované národní knihovny. S potěšením jsem sledoval, jak moji tenkrát –náctiletí bouřliváci a někdy i průšviháři dokáží zaujmout fundované stanovisko. Posílám poděkování /organizátorovi/ ing.Antonovi, vedení školy, bývalým kolegům p.Kousalovi a p.Sýkorovi, kteří nás provedli školou a informovali nás o současném chodu školy. Jsem rád, že se škole daří a přeji další úspěšná léta kantorům a žákům."

Zaznamenal J.Kousal (červen 2011)

Díky, školo, za to, co jsi nám dala. Měli jsme tě rádi a rádi na tebe vzpomínáme. Budeme dál vzpomínat.

Dny otevřených dveří budeme vzhledem k aktuální hygienicko epidemické situaci pořádat ONLINE,

a to ve dnech 4. 2. a 18. 2. 2021 od 16 do 17 hodin.

INFORMAČNÍ LETÁK ZDE:

DOD online 18.2.

 

Srdečně Vás zveme též na virtuální prohlídku naší školy.

Video vytvořila skupina studentů naší školy ve spolupráci s MgA. Petrem Pánkem v roce 2021. 
Video vzniklo již v roce 2016, jeho autorkou je naše bývalá studentka Zuzana Uhlíková.
Video bylo vytvořeno v roce 2020. Jeho autorem je MgA. Petr Pánek.
 
PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ (STAVEBNICTVÍ, GEODÉZIE A KATASTRU NEMOVITOSTÍ A TECHNICKÉHO LYCEA) SI MŮŽETE
PROHLÉDNOUT V SEKCI UCHAZEČ/STUDIJNÍ OBORY.
 
 
 
 
 
 
Strana 25 z 25

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top