Nabídka pracovního místa – pozice geodet / geodetka

Geodetická kancelář nabízí absolventům nebo studentům oboru Geodézie pracovní místo na pozici geodeta / geodetky, která zahrnuje geodetické práce v oboru inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Nabízíme možnost práce na hlavní pracovní poměr nebo formou pravidelné studentské brigády.

Náplň práce:

- měřické práce v terénu,

- příprava měření v kanceláři,

- zpracování výsledků měření a vyhotovení výstupní geodetické dokumentace.

Požadavky na uchazeče o místo:

- zájem o práci geodeta,

- ochota učit se pracovat s novou geodetickou technikou (robotická totální stanice, aparatura GNSS, elektronický nivelační přístroj a další) a zdokonalovat se v práci s geodetickým a grafickým sw (GROMA, GEUS, Microstation a další),

- schopnost aplikovat teoretické poznatky do praxe a schopnost přijímat nové informace z oboru geodézie a kartografie,

- samostatnost při zpracovávání zakázek a zároveň schopnost pracovat v kolektivu a časová flexibilita při řešení naléhavých úkolů,

- řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Nabízíme:

- finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení,

- příležitost pro růst a rozvoj v oboru, možnost práce s nejnovějšími geodetickými přístroji a technologiemi,

- rozmanitost pracovních úkolů (práce na stavbách, měření a zpracování geometrických plánů, vytyčování pro KN, měření a zpracování dokumentace k inženýrským sítím, účelové mapy, práce pro komplexní pozemkové úpravy, záborové elaboráty a další),

- pro schopné pracovníky možnost benefitů (služební mobil, notebook, služební automobil),

- příjemné pracovní prostředí v novém kancelářském objektu s kvalitním zázemím,

- práce v přátelském kolektivu.

Kontakt pro zájemce:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon 606 414 213.

S pozdravem

Ing. Tomáš Brichta

NÁVŠTĚVA STAVEBNÍHO MUZE V PLASÍCH

V úterý 2.5.2016 naše třída 1.PA podnikla exkurzi do nedalekých Plas, společně s učitelským doprovodem pod vedením p. uč. třídní  A. Drahokoupilové a p. uč. I. Trčkové.

Sraz jsme měli v ranních hodinách na vlakovém nádraží v Plzni, kde jsme se dozvěděli, že je výluka, a tak nám nezbývalo nic jiného než cestu zdolat autobusem.

Po příjezdu na místo nám zbývalo ještě několik volných minut, než se otevřelo zdejší Stavební muzeum, tak nás paní učitelky provedly po okolí a řekly několik zajímavostí. Když byla prohlídka zahájena, čekala nás krátká přednáška, kde jsme se mohli například dozvědět, jak probíhala zdejší rekonstrukce a pár základních informací. Po krátkém úvodu už si mohl každý z nás prostory muzea prohlížet podle vlastního uvážení. Muzeum mělo několik pater, rozdělené do několika sekcí. V místnostech jsme mohli najít vše, co je spojeno se stavěním – zakládání, zednické práce, kovy, modely oken a dveří, krovy nebo návrhy schodiště. V průběhu sledování jednotlivých odvětví jsme zavítali do tzv. stavitelského hřiště, kde jsme otestovali naše stavařské zkušenosti a mohli si postavit ze dřevěných špalíčků zajímavé konstrukce, ať už podle návodu nebo dle vlastní fantazie.

Po skončení prohlídky nás autobus zavezl zpět na vlakové nádraží, kde byla naše cesta z Plas ukončena.

                                                                                                                             Eliška Čížková, 1.PA 

Ve středu 26. 5. využila naše škola nabídku exkurze pro žáky ve firmě  Zapf KS v německém Schweigu.  Akci organizovala její dceřinná společnost Kalksandstein a zúčastnili se jí žáci ze tříd 2.GP, 2.PA a 2.IS.
V sídle této rodinné firmy nás vřele přijal její ředitel pan Wolfgang Zapf, jehož dědeček firmu
v roce 1899 založil.

Žáci si vyslechli krátkou prezentaci o výhodách vápenopískového zdiva a jeho využití zejména při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Poté jsme se rozdělili do třech skupin a vydali se s našimi českými a německými průvodci na prohlídku výroby velkoformátových bloků KS Quadro. Žáci si měli možnost vyzkoušet tzv. strojní zdění za pomoci malého ručního jeřábu. Zjistili, že výhodou tohoto zdění není jen rychlost, ale i velká přesnost.Součástí prohlídky bylo i muzeum firmy.

Pan Zapf nás všechny pozval na místní specialitu - opečenou klobásu se zelím a bramborovým salátem a poté vyzval několik našich žáků na partii stolního fotbalu. Posledním bodem nabitého programu byla návštěva rozestavěného bytového domu, kde žákům naši hostitelé z firem Zapf a Kalksandstein vysvětlovali praktické postupy při zdění jejich cihlami.

Málokdy má člověk možnost nahlédnout do závodu, kde vládne rodinná atmosféra, ředitel se zajímá o své
zaměstnance a záleží mu na tom, aby v jeho firmě dlouho pracovali - stali se její nedílnou součástí.

Königová/Brůj

DAIKIN - světová špička ve vývoji a výrobě klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

O naše výrobky je po celém světě stále větší zájem a proto hledáme do naší plzeňské pobočky nové kolegy a kolegyně na tyto pozice:

 •  - obsluha stroje 
 • - kontrola kvality
 • - elektroúdržbář
 • - strojní zámečník 

Nabízíme:

 •  dotované stravování
 • 25 dnů dovolené ročně
 • důkladné zaškolení na pozici
 • možnost mzdového a osobnostního růstu
 • moderní technologické zázemí firmy
 • šance uplatnit a rozvíjet jazykové schopnosti
 • čisté pracovní prostředí
 • vývoj testování výroba pod jednou střechou
 • Perfektní výkon
 • a moderní design

vhodné pro absolventy (výuční list, maturita)

 

Kontaktujte nás:

telefonicky: 607 088 287

nebo zašlete svůj životopis e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň

Světová špička ve vývoji a výrobě klimatizací hledá do své plzeňské pobočky nové kolegy a kolegyně na pozici:

 

Součástí Vaší práce bude:

 • Zajišťování přidělených úkolů a výrobní lince

 • Práce ve třísměnném provozu

 • Zodpovědnost za svěřené úkoly


 • Dohoda o provedení práce - 100 Kč/hod

 • Příplatky za směny

 • Dopravu ze svozových míst .- Toužim, Kaznějov, Holýšov

 • Dotované stravování v závodní jídelně (22-35Kč)

 • Očekáváme od Vás:

  • Podmínkou věk minimálně 18 let

  • Období brigády červen – srpen 2016

  • Minimální délka brigády 3 týdny

  V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE TĚŠÍME NA VÁŠ KONTAKT

  HR Specialist – Mgr. Streitová Alexandra

  tel.: 607 088 287
  e-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet), Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany


Č.j.: KÚ-01870/2016-400-1001-1 Datum: 23.5.2016
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet) v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby jsou Rokycany.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. srpen 2016.


Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.


Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:
- provádění činností spojených s obnovou katastrálního operátu
- provádění revize údajů katastru nemovitostí a zjišťování průběhu hranic
- poskytování podkladů osobám oprávněným k výkonu zeměměřických činností
- vyhotovování neměřických záznamů
- příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí a řízení o námitkách a související agendy s odvolacím řízením.


Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. června 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, 301 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky ID: 8rtadm4.


Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet)“.


Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. min. středního vzdělání s maturitní zkouškou;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitního vysvědčení). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;


K žádosti dále žadatel přiloží:
- strukturovaný profesní životopis
Informace:
Mgr. Jan Šlouf, ved. personálního odd., KÚ pro Plzeňský kraj, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 377162220


1. p7-vzor-zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-zamestnanec.docx
2. p2-vzor-cestne-prohlaseni-o-statnim-obcanstvi.docx
3. p5-vzor-cestne-prohlaseni-o-svepravnosti.docx
4. p3-vzor-cestne-prohlaseni-o-vzdelani.docx
5. p4-vzor-cestne-prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti.docx
6. p9-vzor-zadost-o-provedeni-pracovnelekarske-prohlidky.docx

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

SPOLEČNOST GEOREAL SPOL. S R.O. PŘIJME ABSOLVENTY SPŠ STAVEBNÍ NA POZICI GEODETA SE ZAMĚŘENÍM NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KATASTR NEMOVITOSTÍ NEBO FOTOGRAMMETRII.

NABÍZÍME PERSPEKTIVNÍ PRÁCI V PROFESIONÁLNÍM KOLEKTIVU.

BLIŽŠÍ INFORMACE SDĚLÍME ZÁJEMCI NA VYŽÁDÁNÍ NEBO PŘI OSOBNÍM POHOVORU.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

ING. KAREL VONDRÁČEK

GEOREAL SPOL. S R.O.

HÁLKOVA 12

301 00 PLZEŇ

tel.: 377 237 343

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AZ stavební chemie s.r.o.

Plzeňská firma zabývající se dlouhodobě problematikou sanace a hydroizolace staveb hledá brigádníka/ absolventa SPŠ stavební pro svoje realizace na stavbách - infúzní clony, hydroizolace atd.
Spolehlivost, pracovitost podmínkou nadstandartního ohodnocení.

Kontakt:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Alena Blovská, jednatelka
AZ stavební chemie s.r.o.
Slovanské údolí 24
318 00 Plzeň
tel. 731 160 634 

Zavedená stavební společnost - SMP CZ,a.s. vypisuje výběrové řízení na pozici referentka střediska. Vhodné pro absolventky s dokončeným středním vzděláním stavebního nebo ekonomického směru.

Pracovní zařazení: referent

Náplň práce:

 • Vystavování objednávek
 • Kontrola faktur
 • Skladové hospodářství
 • Evidence DHM
 • Zajištěné podkladů pro mzdy

Požadované vzdělání a zkušenosti:

 • vzdělání SŠ s maturitou stavebního směru
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • samostatnost, zodpovědnost a aktivní přístup k práci.

Nabízíme:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • perspektivní zaměstnání
 • zázemí stabilní společnosti
 • mobilní telefon
 • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

Informace o pozici:

Místo pracoviště: Plzeň -  Černice
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Požadované vzdělání: ukončené SŠ s maturitou

Nástup:  7 – 8 /2016

Benefity: dovolená navíc, firemní akce, stravenky/příspěvek na stravování

V případě zájmu, prosíme zaslat životopis do 31.5.2016 na uvedenou adresu nebo mailem:

Kontaktní osoba:      Ing. Milan Vrabec
E-mail:                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Adresa:                      Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika

Obsluha vrtací soupravy pro bezvýkopové pokládání inženýrských sítí

Popis pracovní činnosti:

 • Obsluha vrtací soupravy při bezvýkopové pokládce inženýrských sítí
 • Řízení vozidla

Požadujeme:

 • SŠ technického směru, zvlášť vhodné pro absolventy - zaškolíme
 • ŘP sk. B (sk. C - výhodou)

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • Odměna formou 13. a 14. mzdy
 • Kompenzace nákladů na dojíždění
 • Příspěvek na penzijní / životní pojištění
 • Závodní stravování
 • Odborné a jazykové vzdělává
 • Kontakt
 • Renata Steinerová
 • STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
 • Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
 • Tel: 377 150 109, 602 475 972
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Strana 7 z 17

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
DIČ: CZ49778064 
TOPlist
Go to top