O školeŠkolní cvrkot
Dne 2. 12. 2014 se studenti 4.E a 4.F společně s ředitelkou školy ing. Ivanou Raunerovou zúčastnili besedy s hejtmanem Plzeňského kraje panem Václavem Šlajsem. Beseda se konala na krajském úřadě města Plzně ve Škroupově ulici od 14:00. Beseda sloužila, jak sám pan Šlajs na začátku besedy řekl, k seznámení…
Dne 19. listopadu 2014 se naše škola zúčastnila v počtu 48 studentů ze 2. až 4.ročníků celostátní jazykové soutěže, pořádané společností Czech-us, v.o.s., Praha 1, která by měla motivovat studenty ke studiu cizích jazyků, a tím i k získání lepších pracovních příležitostí. Konečné výsledky této soutěže jsou následující: Celkem se…
Organizace Plzeň 2015 do svých řad vybírala mladé, psaníchtivé zájemce, kteří by se během roku 2015 stali jejich redaktory. Možnost poslat vlastní koně se nevyhnula ani naší škole, a tak do řad potencionálních redaktorů-novinářů zavítali dva studenti – Tereza Koblerová z 4. F a Jan Putera z 3. F, který…
Zpráva z futsalového turnaje 2014/2015 Na naší škole se opět odehrál velmi tradiční turnaj v malé kopané (futsale). Hracími dny byly úterky od 15:10 do 17:00 (až 18h) a zúčastnilo se 7 tříd. Do 1. skupiny byly vylosovány třídy 2. IS, 4. A a 3. B a do druhé 3.…
Na pozvání odboru památkové péče Pražského hradu jsme jeli 10. listopadu na speciální exkurzi chrámu sv. Víta. Vybráni byli studenti 3.A a 3.B Zajímají nás středověké a novověké kovové prvky a konstrukce na katedrále. Během výstavby bylo používáno velké množství kovových trnů, kramlí a objímek, které je možné spatřit na…
„Cyklus (Ne)tušené souvislosti je unikátním projektem prezentace stavebních památek. Jeho cílem je představit široké veřejnosti stavební památky jinak než je dosud obvyklé. Představit je jako historické exponáty, postavené z unikátních stavebních materiálů a přiblížit veřejnosti jejich hodnoty a technologie průzkumů a záchrany. Tento nový formát prezentace památek by pak měl…
Ve čtvrtek 13. 11. 2014 jsme se v rámci výuky NJ zúčastnili koncertu německé hip-hopové skupiny Einshoch6, který pořádal pražský Goethe Institut a rozhlasová stanice Deutsche Welle. Akce probíhala v rámci kampaně „Šprechtíme“, jež má podporovat výuku německého jazyka.  Koncertu se zúčastnili studenti několika plzeňských středních škol. Když se dostavili všichni…
Naše škola se zúčastnila 5. ročníku fotosoutěže „Inženýrská stavba 2014". Každý soutěžící mohl přihlásit maximálně dvě fotografie. Z naší třídy 2.IS se zúčastnilo 6 lidí a několik studentů ze třetích ročníků. Předpokládali jsme, protože soutěž byla celorepubliková, že se jí zúčastní mnoho soutěžících. V soutěži bylo zapojeno pouze 49 prací,…
3.F v doprovodu paní učitelky Michalcové navštívila zpracovatelskou pobočku firmy Wacker. Firma se zabývá zpracováním a upravováním silikonů do podoby, ve které je chce zákazník. Wacker má Plzeňskou pobočku na Borských polích, kam jsme se společně dopravili v 9:30. Hned po příchodu jsme byli usazeni do zasedací místnosti. Zde nám…
Studenti semináře německého jazyka navštívili Německou a Rakouskou knihovnu v Plzni, kde pro ně byl připraven interaktivní program k tématu místopisu Německa. Obě knihovny jsou součástí Státní vědecké knihovny. Vedoucí zařízení Franziska Stölzel se studenty provedla řadu zábavných aktivit, při kterých se dozvěděli např. kde vznikly první hodiny "kukačky", jaká je nejznámější německá pověst či kde…
Strana 16 z 21

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top