Student

Maturita

NOVÉ INFORMACE K MATURITÁM
DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021 (13. březena 2021)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O  MZ (z 15.. 3. 2021)
METODIKA K DODATKU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (duben 2021)

 

  • PŘIHLÁŠKA K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO A CIZÍHO JYZYKA - formulář naleznete v příloze
  • ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA V RÁMCI PČ MZ VÝSLEDKEM ÚSPĚŠNĚ VYKONANÉ STANDARDIZOVANÉ ZKOUŠKY - formulář naleznete v příloze

 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE NABÍZÍ MATURANTŮM POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA MATURITNÍ ZKOUŠKU 

Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V příloze naleznete dopis náměstka ústředního školního inspektora PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, MBA, MPA s dalšími informacemi a také infografiku. 


 

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Zkouška se skládá ze dvou částí:

    • společná – připravuje CERMAT,
    • profilová – připravuje škola.
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 dle novely školského zákona (zákon č. 284/2020 Sb.)

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 vypadat následovně.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

§  povinně vykoná didaktický test z českého jazyka a literatury,

§  povinně vykoná didaktický test ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky,

§  může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.

Časová dotace: Český jazyk - didaktický test - 85 minut.

                          Matematika - didaktický test - 135 minut.

                          Cizí jazyk - didaktický test - 110 minut (40 + 70 minut)


SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktický test z českého jazyka,

didaktický test z matematiky nebo z cizího jazyka (možnost volby)

KRITÉRIA HODNOCENÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY - viz příloha.

 


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Všechny obory:

- ústní zkouška z českého jazyka, ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)

Termíny ústních profilových zkoušek: 

1.6. - 4. 6. 4.PB, 4. TL

7. 6. – 11. 6. 4. PA, 4. G

 SLOŽENÍ MATURITNÍ KOMISE 2021 zde a v příloze.

Mimořádný opravný termín PMZ - 21. 6. - 25. 6. 2021.


 

Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření Pozemní stavitelství 

Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví 

Témata z pozemního stavitelství jsou sestavena z předmětů: POS a ARC. Počet témat je 25.

Témata ze stavebnictví jsou setavena z předmětů: SME, EKO a STP. Počet témat je 22.

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT a AM. Počet témat 28.

Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG. Počet témat je 30.

 

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 

Praktické zkoušky profilové části

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdal řediteli školy společně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Praktická maturitní zkouška bude v jarním termínu MZ 2021 probíhat ve dnech 23. 4. - 30. 4. 2021. Termín se může upravit. vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci.

Rozpis termínů konání PMZ pro jednotlivé třídy ZDE a v příloze.

Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Pozemní stavitelství*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty - příklady (5 hodin)

 

Praktická zkouška obor *Technické lyceum*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část CAD systémy – rýsování na PC (5 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část CAD systémy – zakreslování staveních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební mechanika – mechanika (3 hodiny)

 

Praktické zkoušky obor *Geodézie a katastr nemovitostí*

Praktické zkoušky probíhají ve třech dnech.

Praktická zkouška z tvorby map - TVM test (75 minut) + KAN test (45 minut) + GIS PC (180 minut)

Praktická zkouška z geodézie - GEO test (90 minut) + GEV test (60 minut) + GEV PC (120 minut)

Praktická zkouška z geodetické praxe - čas 7 x 60 minut

 

Praktická MZ - pravidla hodnocení pro obor Stavebnictví - Pozemní stavebnictví a Technické lyceum 

Praktická MZ - pravidla hodnocení pro obor Geodézie a Katastr nemovitostí

Forma, délka a způsob hodnocení praktické MZ se nemění. (Aktualizováno 15. 2. 2021.)

 


NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Společná část

Cizí jazyk, pokud nebyl zvolen v povinné části.

Matematika, pokud nebyla zvolena v povinné části.

Matematika rozšiřující – bližší informace od Cermatu jsou v části Stáhnout přílohy. Časová dotace 150 minut.

Profilová část

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).


 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

Od 4. ledna 2021 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům

zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.


 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITÁM:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

METODIKA MŠMT K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM A JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NALEZNETE V PŘÍLOZE.


HARMONOGRAM JARNÍCH MATURIT NALEZNETE V PŘÍLOZE NÍŽE.

Naposledy změněno pondělí, 10 květen 2021 11:52

Stáhnout přílohy:
599 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Květen 2021
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top