StudentMaturita

Maturita


 

NOVÉ INFORMACE K MATURITÁM
DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021 (13. březena 2021)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O  MZ (z 15.. 3. 2021)
METODIKA K DODATKU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (duben 2021)

 


 

  • ŽÁDOST O NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA V RÁMCI PČ MZ VÝSLEDKEM ÚSPĚŠNĚ VYKONANÉ STANDARDIZOVANÉ ZKOUŠKY - formulář naleznete v příloze


 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE NABÍZÍ MATURANTŮM POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ NA MATURITNÍ ZKOUŠKU 

Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V příloze naleznete dopis náměstka ústředního školního inspektora PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, MBA, MPA s dalšími informacemi a také infografiku. 

 


 

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Zkouška se skládá ze dvou částí:

    • společná – připravuje CERMAT,
    • profilová – připravuje škola.MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 dle novely školského zákona (zákon č. 284/2020 Sb.)

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 vypadat následovně.

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

§  povinně vykoná didaktický test z českého jazyka a literatury,

§  povinně vykoná didaktický test ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky,

§  může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika.

Časová dotace: Český jazyk - didaktický test - 85 minut.

                          Matematika - didaktický test - 135 minut.

                          Cizí jazyk - didaktický test - 110 minut (40 + 70 minut)

 


 
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktický test z českého jazyka,

didaktický test z matematiky nebo z cizího jazyka (možnost volby)

KRITÉRIA HODNOCENÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY - viz příloha.

 


 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Všechny obory:

- ústní zkouška z českého jazyka, ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)

HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK Z ČESKÉHO A ANGLICKÉHO JAZYKA zde a v příloze.

 


 
Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření Pozemní stavitelství 

Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví 

Témata z pozemního stavitelství jsou sestavena z předmětů: POS a ARC. Počet témat je 25.

Témata ze stavebnictví jsou setavena z předmětů: SME, EKO a STP. Počet témat je 22.

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT a AM. Počet témat 28.

Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG. Počet témat je 30.

 

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 

Praktické zkoušky profilové části

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdal řediteli školy společně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Praktická maturitní zkouška bude v jarním termínu MZ 2021 probíhat ve dnech 23. 4. - 30. 4. 2021. Termín se může upravit. vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci.

 

Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Pozemní stavitelství*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty - příklady (5 hodin)

 

Praktická zkouška obor *Technické lyceum*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část CAD systémy – rýsování na PC (5 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část CAD systémy – zakreslování staveních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební mechanika – mechanika (3 hodiny)

 

Praktické zkoušky obor *Geodézie a katastr nemovitostí*

Praktické zkoušky probíhají ve třech dnech.

Praktická zkouška z tvorby map - TVM test (75 minut) + KAN test (45 minut) + GIS PC (180 minut)

Praktická zkouška z geodézie - GEO test (90 minut) + GEV test (60 minut) + GEV PC (120 minut)

Praktická zkouška z geodetické praxe - čas 7 x 60 minut

 

Praktická MZ - pravidla hodnocení pro obor Stavebnictví - Pozemní stavebnictví a Technické lyceum 

Praktická MZ - pravidla hodnocení pro obor Geodézie a Katastr nemovitostí

Forma, délka a způsob hodnocení praktické MZ se nemění. (Aktualizováno 15. 2. 2021.)

 


 
NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Společná část

Cizí jazyk, pokud nebyl zvolen v povinné části.

Matematika, pokud nebyla zvolena v povinné části.

Matematika rozšiřující – bližší informace od Cermatu jsou v části Stáhnout přílohy. Časová dotace 150 minut.

Profilová část

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).


 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

Od 4. ledna 2021 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se navýsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům

zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

 


 

DALŠÍ INFORMACE K MATURITÁM:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

METODIKA MŠMT K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM A JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NALEZNETE V PŘÍLOZE.

 HARMONOGRAM PODZIMNÍCH MATURIT BUDE UPŘESNĚN

 

Naposledy změněno pátek, 09 červenec 2021 07:48

Stáhnout přílohy:
641 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Srpen 2021
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top