Předmětový tým stavebně konstrukční

Stavařina nás obklopuje na každém kroku. Vždy se stavělo, staví se a bude se stavět.

Můžeme se pochlubit, že jsme největší týmem na naší škole, do kterého patří nejvíce odborných předmětů.
Stavební tým, se kterým se budete potkávat při studiu, se na vás těší.

Členové stavebně konstrukčního týmu

Ing. Arch. J. Bečvář

Ing. E. Brunová

Ing. S. Čiháková

Ing. A. Drahokoupilová

Ing. H. Fládrová

Ing. L. Jakubcová

Ing. T. Karlík

Ing. V. Kolář

Ing. A. Kováčová

Ing. Arch. I. Mainzerová

Ing. J. Petráková

Ing. I. Raunerová

Ing. Arch. I.Trčková

 

Ve školním roce 2015/2016 vyučujeme předměty: 

Ing. Arch. J. Bečvář – PTM, CAD, KOC, ÚON

Ing. E. Brunová – SME, STK, DKK, STV

Ing. S. Čiháková – POS, KPS

Ing. A. Drahokoupilová – POS, KOC, ARC, STG, KPS

Ing. H. Fládrová – POS, KOC, EKO, KPS, PRO, SRB

Ing. L. Jakubcová – STK, STV, SME, KOC

Ing. T. Karlík – POS, PRO, SME, CAD, ACD

Ing. V. Kolář – STP, KOC, CAD, SME, TTP

Ing. A. Kováčová – POS, KOC, EKO, STP, ROZ

Ing. Arch. I. Mainzerová – ARC, AAR, DEG, MOA, kurz kreslení

Ing. J. Petráková – POS, KON, SME, STP, ROZ

Ing. I. Raunerová - CAD

Ing. Arch. I.Trčková – ARC, AAR, ARS, AUD

 

Odborné předměty na oboru Stavebnictví:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ – POS
Pozemní  stavitelství je stěžejním odborným předmětem v 1. až 4. ročníku. Budou vám zde objasněny základní konstrukce pozemních staveb od základů až po střechu.
 
STAVEBNÍ TECHNOLOGIE – STG
Ve stavební technologii probereme stavební postupy a technologie používané ve výstavbě.
 
STAVEBNÍ MATERIÁLY – STM
Stavební materiály, jejich vlastnosti a použití musí znát každý, kdo se chce stavařinou zabývat.
 
STAVEBNÍ PROVOZ – STP
Jak funguje stavební zákon v praxi, co vše obnáší stavební provoz, se dozvíme v STP.
 
PROJEKT – PRO
je předmět úzce související a navazující na předměty POS a OBB. To, co se naučíte v těchto předmětech, si vyzkoušíte v „KOCku". Ve 3. a 4. ročníku na PC (program AutoCAD, ArchiCad a REVIT). Svoji práci završíte projektem rodinného domu od návrhu, studie po projektovou dokumentaci. A v oboru OBB projektem rekonstrukce budovy.
 
ROZPOČTOVÁNÍ  – ROZ
Při rozpočtování vše sečteme, odečteme a vypočítáme ceny.
 
KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ – KOC
je předmět navazující na předmět POS. To, co se naučíte v tomto předmětu teoreticky, si vyzkoušíte v „KOCku" narýsovat. V 1. a 2. ročníku budete kreslit ručně, tužkou na prkně.
 
STAVEBNÍ MECHANIKA – SME
Každý stavební objekt musíme navrhnout správně nejen konstrukčně a technologicky, ale i staticky. Vše potřebné k tomu se dozvíte v tomto předmětu.
 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE – STK
A jak skutečně vše vypočítat a navrhnout rozměry betonových, železobetonových, dřevěných konstrukcí si povíme v tomto předmětu.
 
STAVEVEBNÍ VÝPOČTY - STV 
Navrhování a posuzování jednoduchých stavebních konstrukčních prvků převážně z betonu a železobetonu.
 
DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE - DKK
A tady také budeme navrhovat a posuzovat jednoduché stavební prvky, tentokrát ze dřeva a z ocelí. 
 
EKONOMIE - EKO  
První seznámení se s trhem, různými druhy podnikání, majetkem a hospodařením podniku. 
 
ARCHITEKTURA – ARCH
Stavitelství se v průběhu let značně měnilo a lišilo. Obor se vyvíjel přes několik tisíciletí. A jak se liší jednotlivé stavební slohy a jak poznáme gotiku a umění starého Egypta a jiné další informace si budeme říkat v architektuře.

Odborné předměty na oboru Technické lyceum:
Hlavním cílem tohoto oboru je příprava studentů na vysokou školu. U nás je příprava zaměřena především na vysokou školu stavebního směru.
APLIKOVANÁ ARCHITEKTURA – AAR
V tomto předmětu budeme kreslit, dělat modely a aplikovat naše znalosti z teoretické architektury.
 
CAD SYSTÉMY – CAD
V programu ArchiCad si narýsujeme výkresy našeho prvního rodinného domu.
 
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB – KPS
V tomto předmětu se seznámíte se základními nosnými i nenosnými konstrukcemi objektů od základů až po střechu.
 
ARCHITEKTURA A KRESLENÍ – ARCH
V 1. ročníku toho předmětu nás čeká kreslení čar, seznámení s grafickými technikami, s barvami a s kreslením podle modelu. V dalším ročníku budeme probírat historii architektury, jednotlivé slohy od předdějinného stavitelství až po současnost. 

 

Volitelné předměty pro 4. ročníky:
Ve 4. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných volitelných předmětů.

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

ÚON - úvod do oceňování nemovitostí 

 

SRB - sanace a rekonstrukce budov

 

ACD - grafické prostředí ArchiCAD

 

TTP - tesařské a truhlářské práce 

 

ARS - architektura současnosti 

 

Zájemci mohou navštěvovat zájmový KROUŽEK KRESLENÍ.   

 

Volitelné předměty pro 3. ročníky:

Ve 3. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných předmětů.  

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

MOA - moderní architektura 

 

AUD - architektura, umění, design 

 

Naposledy změněno pondělí, 25 leden 2016 21:50

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top