Následky při pozitivním antigením testu, který byl proveden ve škole

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:  

 1. V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, školaumožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě (úterý, středa) s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem. 

Jedná se o tzv. režim “test to stay”, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR testu pozitivně testovaného žáka.

 

 1. Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti ve vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního testu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testování režimová opatření spočívající v

  1. používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,

  2. vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd atd.) tedy zachování homogenity dané skupiny,

  3. používání hygienického zařízení určeného školou pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení – tuto podmínku nelze zajistit,

  4. dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy   mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd – tuto podmínku nelze  zajistit při běžném provozu školní jídelny, pro žáky bude operativně vyhrazen  čas na stravování bez přítomnosti dalších strávníků),

  5. dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování – nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí používat sprchy.

 2. Pokud je výsledek konfirmačního testu RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky. 

 

V Plzni dne 5. ledna 2022

Jitka Maulová 

Naposledy změněno středa, 05 leden 2022 14:09

Pro psaní komentářů se přihlašte

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top