OYE ateliér hledá studenta/tku architektury na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek.

Hledáme studenta s nadstandartním zájmem o obor na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek, ideálně již s praxí. Hladáme i absolventy středních škol stavebních. Působíme v Plzni/ Rokycanech a Praze.

Zajímavé projekty různých měřítek i fází. Oceníme kreativitu, samostatnost, zodpovědnost, invenci, zkušenosti s řešením interiéru, motivaci, nasazení a smysl pro humor a hlavně spolehlivost. 

Požadujeme zvládnutí ArchiCadu, případně Auto Cadu a Sketchupu dále Photoshop. etc.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu. K emailu přiložte své CV a portfolio. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 721490087 nebo 774984250

www.oye-atelier.cz

www.facebook.com/oyeatelier

 
 
Prázdniny se kvapem blíží a s tím přichází i nabídka volné pracovní pozice PROJEKTANT/KA v zavedené rodinné společnosti AREA group s.r.o. v Plzni.Pokud máte chuť učit se novým věcem, jste z Plzně nebo okolí a umíte pracovat v SW ArchiCAD, pak nám určitě neváhejte poslat svůj životopis na email: . Více informací naleznete v příloze tohoto emailu nebo na našem webu: www.areagroup.cz.
 
Těšíme se na naše nové kolegy a kolegyně!:-)
 
Ing. arch. Hana Boříková ml.
architekt
 
| (+420) 607 709 189

Společnost: VALCANO k.s.

Pozice:

 • Stavební přípravář

 

Místo výkonu práce:

 • Stavby ČR – dle konkrétních realizovaných staveb – MOŽNOST ČÁSTEČNÉ PRÁCE Z DOMOVA

 

Pracovní poměr:

 • HPP

 

Mzdové rozpětí:

 • 25 000,-Kč + odměny

 

Nástup:

 • dle dohody, možný ihned

Požadavky:

 • Minimálně střední průmyslovou školu s maturitou (obor pozemní nebo dopravní stavby, inženýrské sítě) - vhodné i pro absolventy.
 • ·Spolehlivost, samostatnost, smysl pro detail i pochopení stavby v souvislostech
 • ·Dobrá znalost práce s MS Office
 • ·Schopnost práce s projektovou dokumentací v elektronické verzi
 • ·Po zapracování práce se specializovaným softwarem (KROS +)
 • ·Řidičský průkaz sk.B výhodou

Náplň práce:

 • ·Poptávka, výběr a zajištění dodávky stavebního materiálu a stavebních subdodávek
 • ·Příprava podkladů k fakturaci stavebních prací
 • ·Sledování a oceňování změn, během výstavby
 • ·Zpracování cenových nabídek

Nabízíme:

 • ·Podporu celoživotního vzdělávání
 • ·Služební vozidlo
 • ·4 týdny dovolené

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ing. Petr Novák, mobil: +420 737 256 110, email:            

               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Společnost: VALCANO k.s.

Pozice:

 • Stavební mistr

 

Místo výkonu práce:

 • Stavby ČR (region Čechy)

 

Pracovní poměr:

 • HPP

 

Mzdové rozpětí:

 • 25 000,-Kč + odměny

 

Nástup:

 • dle dohody, možný ihned

 

Požadavky:

 • Minimálně střední průmyslovou školu s maturitou (obor pozemní nebo dopravní stavby, inženýrské sítě) - vhodné i pro absolventy.
 • ·Spolehlivost, ochota učit se nové věci, zájem o týmovou práci, schopnost vedení týmu

Náplň práce:

 • ·Řízení stavebních prací na stavbách středního až velkého rozsahu, zejména se zaměřením na železniční infrastrukturu (v případě absolventa bude práce vykonávána pod vedením hlavního stavbyvedoucího)
 • ·Po zapracování možnost samostatné a tvůrčí práce.
 • ·Aplikace nových technologií, práce s moderní mechanizací
 • ·Aktivní rozvoj osobních i profesních vlastností

Nabízíme:

 • ·Podporu celoživotního vzdělávání
 • ·Služební vozidlo
 • ·4 týdny dovolené

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Ing. Petr Novák, mobil: +420 737 256 110, email:            

               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Potřebujete rekvalifikaci či zlepšit angličtinu / němčinu, abyste 
získali dobrou práci? Pak právě Vám je určen tento projekt!

Více informacé naleznete v příloze.

Informace o zpracování osobních údajů - dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - General Data Protection Regulation - GDPR

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, dále jen „Organizace“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě  zákonných požadavků, smluvních plnění a v oprávněném zájmu Organizace.

Jmenovaným pověřencem pro Organizaci je: Ing. Michaela Pavlíčková, tel: +420 721 165 672, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                                                                       
Na Organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím: datové schránky: 645gxav, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
nebo 
poštou na adrese: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň

     

Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Tajemnice Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 3/2018 na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

investiční technik/technička

Rámcová pracovní náplň:

organizace předprojektové, projektové přípravy, inženýrská činnost a vlastní realizace investičních akcí města.

Platové zařazení:

řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9-10.

Předpokládaný datum nástupu:

dle dohody.

Kvalifikační a odborné požadavky:

 ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe stavebního směru,

 znalost čtení stavebních dokumentací,

 znalost předpisů v investiční výstavbě,

 znalost zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou,

 znalost procesů projektové přípravy staveb a jejich uvedení do užívání výhodou,

 dobrá znalost práce na PC,

 komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost, obchodní uvažování,

 řidičský průkaz skupiny B podmínkou.

Upozornění: město Dobřany jako zaměstnavatel v případě investičního technika nevydá souhlas s jinou výdělečnou činností dle § 16 odst. (4) zákona č. 312/2002 Sb.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

- dosáhla věku 18 let; - je způsobilá k právním úkonům;

- je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících;

- ovládá jednací jazyk.

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče, telefonický kontakt

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ORIGINÁL

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, d) případné další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 15.06.2018 ( do 11.00 hod) buď osobně na podatelnu MěÚ Dobřany nebo poštou na adresu: MěÚ Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany.

Uzavřenou obálku označte nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 3/2018 – INV a vypište adresu odesílatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou po skončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeči nevyzvednou osobně, nebo nepožádají o jejich vrácení poštou do 14 dnů od skončení výběrového řízení.

V Dobřanech dne 14.05.2018

Ing. Jiřina Beranová v.r. tajemnice MěÚ Dobřany

Zveřejněno od: 14.05.2018

Zveřejněno do: 16.06.2018

Informace o pozici Technik, přípravář

Firma:                                            B&BC a.s.

Místo pracoviště:                          - Zbůch (cca 15 km od Plzně)

Typ pracovního vztahu:               - Práce na plný úvazek, pracovní smlouva

Požadované vzdělání:                  -Úplné střední vzdělání s maturitou (SPŠ stavebního směru) – vhodné i pro absolventy

Plat:                                               - 20 000 -25 000 Kč

Náplň práce:

                                                         - zpracování podkladů pro CN

                                                         - zpracování technických výkresů

                                                         - zakreslení návrhů technického řešení pro:

                                                         - objekty na inženýrských sítí (retenční, požární nádrže, čerpací stanice, apod.)

                                                         - Pozemní a dopravní stavby

                                                         - spolupráce s projektanty, pomoc při řešení nových projektů

Požadavky:

                                                         - Úplné střední vzdělání s maturitou, SPŠ stavebního směru

                                                         - základní orientace ve stavební projektové dokumentaci

                                                         - Pokročilá práce s PC (MS Office – povinnost, Autocad, Archicad – výhodou, podnikový informační systém)

                                                         - Pečlivost a analytické myšlení

                                                         - Řidičský průkaz skupiny: B – aktivní řidič

Benefity:

                                                         - Možnost stravování v podnikové jídelně

                                                         - Zázemí a stabilitu dlouholetého českého výrobce v oboru

                                                         - Příspěvek na penzijní pojištění

Kontakt:

                                                         - životopisy posílejte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

                                                         - případné další dotazy o pozici a náplni práce pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

První ročníky v ČOV Plzeň

Jako již každý rok se i tentokrát žáci prvních ročníků SPŠ stavební podívali do Čistírny odpadních vod v Plzni na Jateční ulici.
Zde se měli možnost přesvědčit, jak kvalitní vyčištěnou vodu ČOV produkuje. Dozvěděli se, že vzorky vyčištěné vody se testují několikrát za den a
že voda, která se pak vypouští do Berounky, předčí kvalitu vody řeky samotné.
Pozoruhodné je i energetická soběstačnost celé stanice spočívající v produkci elektřiny a tepla z bioplynu jímaného ze zachycených nečistot.
Žáky překvapilo, že řada zaměstnanců plzeňské "Čovky" vykročilo za svojí pracovní kariérou právě z naší školy.

Strana 10 z 29

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top