Zpráva z futsalového turnaje 2014/2015

Na naší škole se opět odehrál velmi tradiční turnaj v malé kopané (futsale). Hracími dny byly úterky od 15:10 do 17:00 (až 18h) a zúčastnilo se 7 tříd.

Do 1. skupiny byly vylosovány třídy 2. IS, 4. A a 3. B a do druhé 3. A,   4. F, 1. PA a 4. B. Od 4. 11. do 2. 12. se odehrál celý turnaj. Z obou skupin postoupily 3 týmy a „černý Petr“ zbyl jen na nováčka z 1. PA, která podávala kvalitní výkony, ale v nabité 2. skupině se neprosadila. Myslím, že v dalších letech o této třídě ještě uslyšíme.

Postupové kolo (18. 11.) ovládly 4. ročníky a v systému 1. z A se 3. z B, 2. z A  s 2. z B a 1. z B se 3. z A vždy zvítězily.

Tím vznikla skupina poražených, která si zahrála o 4. – 6. místo v turnaji. Zde si umístění třídy rozdělily podle ročníků – 4. místo 3. B, 5. místo 3. A a 6. místo 2. IS.

Finálová skupina (2. 12.) nabízela velmi kvalitní zápasy, které přilákaly dokonce několik diváků. Nejvěrnějšími fanoušky byli studentky a studenti 4. B, kteří chodili i v průběhu turnaje a jejich věrnost se jim nakonec vrátila v podobě velmi cenného vítězství jejich chlapců v turnaji.

  1. místo 4. B
  2. místo 4. A
  3. místo 4. F

Všechny týmy hrály kvalitní futsal a z pohledu rozhodčího si opravdu cením přístupu hráčů, kteří hráli v duchu fair play a ani ve vypjatých zápasech nezapomínali na „dobré vychování J“, což v minulých letech nebylo vždy zvykem.

Závěrem bych chtěl poděkovat Sdružení rodičů, které přispělo k symbolickému startovnému (100 Kč na tým) a umožnilo tak medailový ceremoniál a ceny pro každého hráče prvních čtyř týmů. Kromě toho máme i putovní pohár, na kterém bude navždy zvěčněna vítězná 4. B.

Za PT TEV

Václav Turek

Na pozvání odboru památkové péče Pražského hradu jsme jeli 10. listopadu na speciální exkurzi chrámu sv. Víta. Vybráni byli studenti 3.A a 3.B Zajímají nás středověké a novověké kovové prvky a konstrukce na katedrále. Během výstavby bylo používáno velké množství kovových trnů, kramlí a objímek, které je možné spatřit na chrličích, žebrech a fialách. Nepřehlédnutelné jsou tyčové výztuhy oken vysokého chóru. Každý vložený prvek do kamene je zalitý roztaveným olovem. Nejrozsáhlejší použití oceli představuje krov nad hlavní a příčnou lodí. Konstrukce ze subtilních válcovaných profilů s nýtovanými spoji. Návrh byl od vídeňského Ignaze Gridla, realizace od Svatovítské jednoty. Ke kolaudaci došlo v roce 1900. Stejnou konstrukci je možné spatřit ve dvou patrech Velké věže, kde jsou umístěny zvonové stolice. Kromě historie vzniku krovových a střešních konstrukcí, jsme vystoupili do okapu střechy. Nacházeli jsme se v úrovni fial. Opěrný systém pod námi a úchvatný pohled na Prahu před námi. Pomalu jsme obcházeli střechu. Přírodní břidlice jako střešní krytina, olověné plechy a později i měděné jako oplechování. Prohlíželi jsme si kružby, chrliče, kytky, kraby a lilie. Viděli jsme skutečné velikosti a proporce konstrukcí. Na nádvoří jsme zůstali plni dojmů, které již nemohlo nic překonat. Ani bazilika sv. Jiří, ani jiná stavba v areálu, ale ani nepovedená rekonstrukce Karlova mostu, ani nejmodernější stavba obchodního centra. Byl to silný zážitek.

Hana Fládrová

„Cyklus (Ne)tušené souvislosti je unikátním projektem prezentace stavebních památek. Jeho cílem je představit široké veřejnosti stavební památky jinak než je dosud obvyklé. Představit je jako historické exponáty, postavené z unikátních stavebních materiálů a přiblížit veřejnosti jejich hodnoty a technologie průzkumů a záchrany. Tento nový formát prezentace památek by pak měl otevřít široké veřejnosti nové dimenze vnímání architektonického dědictví a odkrýt jim řadu dosud (ne)tušených souvislostí.“ , citace autorek projektu Ing. Michoinové a Ing. Setunské.

Cyklus speciálních komentovaných technologických prohlídek byl zahájen v červnu roku 2011. Naše škola se těchto akcí zúčastňuje pravidelně od samého začátku. V západočeském kraji na hradě Švihově a na hradě Bečově n/Teplou.

A proto nemůžeme vynechat ani letos. Poslední prohlídky sezóny  probíhají na Švihově ve dnech 10. a 11. října.  Jsme první přihlášenou skupinou a v pátek odjíždí studenti se zaměřením na obnovu budov na exkurzi.

Na hradě jsme srdečně přivítáni a netradiční prohlídka může začít. Studenti ani nedutají a jako „jeden muž“ poslouchají výklad Ing. Dagmar Michoinové, Ph.D., vedoucí technologické laboratoře NPÚ.  Trasa prohlídky a výklad nemá nic společného s běžnou návštěvou hradu. Postupně začínáme stavbu vnímat jinak, než jen jako gotický hrad. Vidíme konstrukce, prvky, tvary a barvy, kterých bychom si dřív zcela jistě ani nevšimli.  Najednou se ocitáme ve světě středověkých stavitelů, když se snažíme namíchat maltu historickým způsobem.  Vida, není to tak snadné, jak se zdálo. Byla to asi docela dřina, postavit takový hrad.  Po těchto zkušenostech jsme již schopni poznat původní prvky na fasádě a jejich vzornou a hlavně autentickou záchranu. 

Dostáváme pochvalu za naslouchání a vzorné chování. Odjíždíme bohatší nejen o nové poznání, ale hlavně o praktickou zkušenost. Z takového vyučování by měl radost i sám J.Á.Komenský.  Škoda jen, že se cyklus komentovaných prohlídek v poslední době posouvá na Broumovsko. To máme opravdu trochu z ruky, ale všichni věříme, že se budeme i nadále potkávat na podobných akcích, které NPÚ nebo přímo technologická laboratoř NPÚ připraví. Děkujeme.

Hana Fládrová

 

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 jsme se v rámci výuky NJ zúčastnili koncertu německé hip-hopové skupiny Einshoch6, který pořádal pražský Goethe Institut a rozhlasová stanice Deutsche Welle. Akce probíhala v rámci kampaně „Šprechtíme“, jež má podporovat výuku německého jazyka.  Koncertu se zúčastnili studenti několika plzeňských středních škol. Když se dostavili všichni pozvaní, přišla řada na zahajovací slovo organizátorek akce. Hned po úvodu bylo nám divákům sděleno, že skupina Einshoch6 nepřijde, dokud se všichni nezvednou ze židlí a nezaplní plochu pod pódiem. Poté co jsme splnili jejich požadavek, začali na pódium přicházet jednotliví členové. Ačkoli název Einshoch6 znamená v českém překladu jedna na šestou, což, jak dobře víme z matematiky, je stále jedna, přišlo na pódium celkem devět členů. Koncert mohl začít. Klasické hip-hopové skladby byly místy obohaceny sóly některých členů na basovou kytaru nebo na čelo, které není pro tento styl hudby příliš typické. Skupina Einshoch6 dokázala svou hudbou upoutat i jednotlivce, kteří tento typ hudby příliš rádi nemají. Na konci koncertu jeden ze členů předvedl jako malý bonus své beatboxové číslo.

Klára Forejtová, 2.TL

Naše škola se zúčastnila 5. ročníku fotosoutěže „Inženýrská stavba 2014". Každý soutěžící mohl přihlásit maximálně dvě fotografie. Z naší třídy 2.IS se zúčastnilo 6 lidí a několik studentů ze třetích ročníků. Předpokládali jsme, protože soutěž byla celorepubliková, že se jí zúčastní mnoho soutěžících. V soutěži bylo zapojeno pouze 49 prací, přesto to byla největší účast za pět let soutěže. Zúčastnily se 4 stavební školy (Žilina, Vysoké Mýto, Praha a Plzeň). Naše škola se této soutěže zúčastnila poprvé ve své historii, a hned jsme obsadili místa na stupních vítězů. Martin Šedivý – 1. místo a Miloš Müller - 3. a 9. místo (oba 2.IS). Dvě místa v první desítce brala škola z Vysokého Mýta a zbytek Praha.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve Střední škole stavební Vysoké Mýto 6.11.2014. O velké přestávce jsme se shromáždili na chodbě u klavíru, kde byly předávány ceny 10 nejlepším fotografům. Fotografie umístěné na 4. – 10. místě byly oceněny Čestným uznáním a propiskou. Místa nejvýznamnější byla oceněna věcnými cenami – fotoaparátem, bezdrátovou myší, sluchátky, termohrnkem a dalšími upomínkovými dary města Vysoké Mýto.

Z výher jsme nadšeni a doufáme, že se budeme moci zúčastnit i v příštích letech.

Miloš Müller a Martina Šedivý 2.IS

3.F v doprovodu paní učitelky Michalcové navštívila zpracovatelskou pobočku firmy Wacker. Firma se zabývá zpracováním a upravováním silikonů do podoby, ve které je chce zákazník. Wacker má Plzeňskou pobočku na Borských polích, kam jsme se společně dopravili v 9:30. Hned po příchodu jsme byli usazeni do zasedací místnosti. Zde nám pan Hozda přiblížil výrobu silikonů a hierarchii všech poboček Wacker. Po této prezentaci jsme se šli podívat do velké haly, kde se silikony upravují. Viděli jsme zde pracovníky přímo v akci. Někteří házeli silikon mezi dva válce a přidávali různé příměsi, jiní zas odebírali již upravený silikon. Nejzajímavější část exkurze však přišla ve chvíli, kdy jsme vešli do laboratoře. Zde jsme viděli různé stroje pro testování silikonu a nespočet vzorků. Testuje se zde například pevnost v tahu, odrazová síla a pevnost po zahřátí. V laboratoři měli dokonce dva malé válce pro míchání, ve kterých jsme pak vyrobili červený a modrý silikon. Plni radosti že si můžeme odnést kousek silikonu, jsme se rozloučili a vrátili se do školy.

Jiří Zuček

Výsledky voleb do ŠR ze dne 28. - 30. 6. 2021

Vyhlášení voleb do ŠR

 

Školská rada

Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Funkční období školské rady je tříleté, členové se scházejí dvakrát ročně.
Poslední volby do školské rady proběhly ve dnech 28. - 30. 6. 2021.

 

Školská rada pro období 2021 - 2024 má tyto členy:

Předseda školské rady: Ing. Miroslav Jaroš

Z řad pedagogických pracovníků školy:

                            Ing. arch. Iva Mainzerová

                            Mgr. Eva Bartovská

Z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezl. žáků:

                           Roman Mandous

                           Ing. Jaroslav Vytisk 

Za zřizovatele byli jmenováni:

                         Ing. Milan Froněk

                         Ing. Miroslav Jaroš

Studenti semináře německého jazyka navštívili Německou a Rakouskou knihovnu v Plzni, kde pro ně byl připraven interaktivní program k tématu místopisu Německa. Obě knihovny jsou součástí Státní vědecké knihovny. Vedoucí zařízení Franziska Stölzel se studenty provedla řadu zábavných aktivit, při kterých se dozvěděli např. kde vznikly první hodiny "kukačky", jaká je nejznámější německá pověst či kde se nachází známý a znovuobnovený kostel Frauenkirche. Rodačka ze Saska rovněž všechny překvapila svojí suverénní znalostí češtiny. 

Knihovna nabízí svým návštěvníkům vedle širokého spektra výukových materiálů např. aktuální německé časopisy, noviny, hudební a filmové tituly či dvojjazyčné knihy odstupňované úrovní znalostí jazyka.

Naše exkurze nebo spíš zvláštní kurz angličtiny v Praze u rodilých mluvčích se vydařil na výbornou. Díky naší paní učitelce třídní a skvělým lektorům z Anglie a Ameriky jsme se učili nejen o jazyce samotném, ale i o mimice, chování, vystupování a zvycích. Všichni tři lektoři byli sympatičtí (jeden z nich extrémně pro dámyJ ) a probírali s námi témata týkající se sportu, cestování, porovnání Prahy a New Yorku. V polovině kurzu byla chutná svačinka a osvěžení vodou. Všichni pracovali a snažili se na 100%. Už se těšíme a doufáme, že si tuto úžasnou zkušenost zopakujeme.

P.S.: nemluvě o cestě vlakem tam a zpět ..... 

Za 2.PB Martin Šůs

 

Strana 23 z 29

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top