15. dubna se třídy 2. A a 2. B vypravily na exkurzi za krásami architektury Prahy. Třídy se rozdělily na skupiny po pěti žácích. Každá skupina obdržela pracovní list s úkoly, které měla v rámci procházky Prahou vypracovat. Cesta začala na Pražském hradě, kde žáci mohli kromě historicky a architektonicky cenných budov vidět výměnu hradní stráže, na tržišti zakoupit trdelník nebo klobásu, v případě zájmu navštívit některou ze stálých expozic. Po návštěvě Pražského hradu pokračovala výprava přes Malostranské náměstí a Karlův most na Staroměstské náměstí, kde právě probíhaly Velikonoční trhy. Po půlhodinovém rozchodu se žáci sešli pod orlojem a pěšky kolem Prašné brány, Obecního domu, ulicí Na Příkopech a Václavském náměstí se pomalu vydali zpět na vlakové nádraží.

V rámci konání Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR vroce 2015 pořádaných Plzeňským krajem byla vyhlášena náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Jiřím Stručkem soutěž pro žáky a žákyně středních škol v Plzeňském kraji pod názvem „LOGO a MASKOT Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015“. Úkolem bylo vytvoření grafického návrhu loga nebo maskota. Také naše škola zúčastnila a zaslala vítězné práce do dalšího kola. 

Technické lyceum ve skriptoriu

Na tvůrčí hodinu v Masných krámech navázala v pondělí 24. 3. hodina ve středověkém skriptoriu. Pergamen sice nahradil papír, místo inkoustu z duběnek posloužila tuž, ale brko zůstalo brkem ve středověku i dnes. Nejobtížnější záležitostí bylo jeho správné seříznutí. Podle návodu a podle vlastní cesty pokusů a omylů byl hrot náležitě vytvarován a mohl započít opis středověkého dokumentu korunovaný výzdobou iniciály. Při závěrečném hodnocení prací bylo zjevné, že brko přivedlo všechny studenty ke krasopisu, který by jim mohl závidět mnohý kronikář.

Na naší škole proběhla prezentace projektu Česko-německého fóra mládeže "Do Německa na zkušenou". Dlouholetá vedoucí projektu Alena Vlachová seznamovala studenty s možnostmi vycestovat do Německa ať už za účelem dalšího studia nebo získávání cenných pracovních zkušeností v rámci dobrovolné služby či odborného praktika. Poutavým způsobem referovala i o svém studiu na německém gymnáziu i zážitcích z pracovních kempů. Studenti poznali, že možností a šancí vyjet za naše hranice je celá řada a jsou každému bez rozdílu dostupné.

Česko-německé fórum mládeže (www.cnfm.cz) poskytuje bilaterální diskusní platformu pro mladé lidi z České republiky a Německa, kteří by se chtěli aktivně podílet na dalším utváření česko-německého dialogu.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. dubna na webových stránkách školy a vyvěšeny ve vrátnici školy. V týdnu od 24. března budou zákonným zástupcům uchazečů odeslány dopisy s kódem žáka a dotazník, který uchazeči odevzdají v případě přijetí společně se zápisovým lístkem. Zápisový lístek si uchazeči vyzvednou na své příslušné základní škole a odevzdají ho do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků tzn. do 7. května.  

V úterý 25. 2. se výuka dějepisu konala v prostorách Masných krámů, studenti technického lycea se spolu s Jiřím Hlobilem vypravili do středověku. Stali se lidem negramotným, těžce na poli lopotícím, nespali v posteli a starali se o svých deset sourozenců. A v neděli se vypravili do chrámu Páně, aby se ocitli v jiném světě, a tak jsme se i my mohli obdivovat skvostům gotického umění jihozápadních Čech.

Navíc jsme se dozvěděli, proč některá socha visí na provazu (využívala se při kostelních divadelních hrách) a mnoho dalšího. Studenti zároveň prokázali, že už něco ví o materiálech, například Tomáš Kavka vysvětlil svým spolužákům, proč jsou lipové sochy duté.

Za zvuků středověké hudby vytvořili studenti návrhy pro kostelní vitráže, náměty vycházely z motivů, které na výstavě viděli. Vernisáž jejich děl uvedl vkusně Karel Schleis.

A je potřeba dodat, že studenti naší školy byli pochváleni za vzorné chování, stejně jako při předchozí návštěvě.

V letošním školním roce se také naše škola zúčastnila mezinárodního soutěžního výtvarného a literárního projektu „Evropa ve škole“. Projekt je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je organizován nepřetržitěod roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole. Ze školního kola postoupily celkem 4 práce v kategorii výtvarné a 1 práce v kategorii literární. Ocenění v krajském kole získaly práce Terezy Koblerové, Alžběty Ježkové a Michaely Kriegelsteinové. Autorkám těchto prací blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho úspěchů v ústředním kole.   

12. 2. 2014 odjely třídy 1. IS, 1. G, 1. TL, 2. A a část 3. E do Prahy na unikátní divadelní představení „#Jsi user“ , které připravil Seznam.cz ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Představení bylo zaměřené na oblast internetové komunikace a jeho vyznění rozhodně nenechalo na pochybách, že pohyb po internetu nemusí být pro nás vždy bezpečným. Ve druhé části jsme pak mohli diskutovat s panem Martinem Kožíškem, který se právě bezpečností na internetu v Seznamu.cz zabývá. Hra byla pro nás mimořádným zážitkem, stejně jako následná návštěva Neviditelné výstavy na Novoměstské radnici.

Rozhodně doporučujeme všem!

Nejmodernější pomůcka pro výuku na naší škole? V současné době vede termokamera zn. TESTO 882 v ceně 154.990,- korun, kterou jsme zakoupili díky dotaci do učebny stavební fyziky. Naši odborní učitelé zjišťují, jak zajímavou a názornou cestou předvést žákům použití termokamery.

Dodávka termokamery a vybudování 4 modelů pro zobrazení tepelných ztrát v konstrukcích různého technologického typu od nejstarších po nejmodernější  je hrazena z dotace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v rámci projektu „Vybudování odborné učebny pro výuku stavební fyziky a mechaniky.

Registrační číslo projektu:  CZ. 1.14/2.4.00/19.02596

ROP

Strana 25 z 29

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top