Uchazeč

Přijímací řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22:

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - MIMOŘÁDNÝ TERMÍN

Stavebnictví
Geodézie a katastr nemovitostí
Technické lyceum

Důležité informace pro uchazeče 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - SHRNUTÍ POKYNŮ ZDE

OCHRANNÝ PROSTŘEDEK K ZAKRYTÍ ÚST A NOSU - ZMĚNA - ZDE

INFORMACE PLATNÉ OD 12. 4. 21 DO ODVOLÁNÍ ZDE.

INFORMACE OHLEDNĚ TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZDE.

INFORMACE MŠMT PLATNÉ OD 13. 3. 2021 ZDE.

PODMÍNKY PRO UMOŽNĚNÍ ÚČASTI ŽÁKŮ NA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH naleznete ZDE.

INFORMACE PRO ZŠ K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK. R. 20/21 naleznete ZDE.

DODATEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZE DNE 8. BŘEZNA TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZDE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska/uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Vyplněné přihlášky můžete osobně odevzdat v sekretariátu školy, 1. patro, č. dveří 54, a to ve dnech - pondělí a středa od 8:00 do 16:00, v ostatních pracovních dnech 8:00 - 15.00. (Prosíme o nahlášení návštěvy na vrátnici a dodržení všech hygienických opatření.)

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Vaše dotazy ohledně přijímacího řízení Vám též zodpoví p. Fedorová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 378 010 825.)

Přihlášky přijímáme do 1. března 2021 - vzor přihlášky v příloze

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

   • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum )
   • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
   • speciální vzdělávácí potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
   • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU - čitelně hůlkovým písmem

 

Šk. rok 2021/2022


 

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: 3. května 2021

2. termín: 4. května 2021

Náhradní termín

1. termín: 2. června 2021

2. termín: 3. června 2021

 Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

 

Maximální počty žáků

obor:          STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 – celkem 90 žáků

         GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01 – 30 žáků

                  TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 - 30 žáků

Nabízíme pro všechny obory

Možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Ve školním roce 2020/2021  budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).

Podmínky přijetí:

 1. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 10 bodů v testu z matematiky a 10 bodů v testu z českého jazyka.
 2. Za průměrný prospěch 1,00 za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.
 3. Bude-li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02. 
 4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) na úrovni B1 SERR. Test, na jehož základě bude rozhovor veden, musí být splněn minimálně na 40 %.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn. 

Výsledky přijímacího řízení 2020 dle §60e školského zákona
pro školní rok 2020/2021 (současné první ročníky) Celkem Český jazyk Matematika
Stavebnictví 1. přijatý uchazeč 92 43 49
                   poslední přijatý uchazeč 41 22 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 84 46 38
                   poslední přijatý uchazeč 28 15 13
Technické lyceum - 1.přijatý uchazeč 96 48  48
                   poslední přijatý uchazeč 59 32 27

Naposledy změněno pondělí, 14 červen 2021 20:10

641 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Srpen 2021
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top