UchazečPřijímací řízení

Přijímací řízení

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD 
První ročníky ve školním roce 2022-20231. TŘÍDNÍ AKTIV (první schůzka)

Vážení zákonní zástupci žáků budoucích prvních ročníků, zveme Vás na 1. třídní aktiv, který se koná 22. 6. 2022 od 16 hodin
v budově SPŠ stavební, Plzeň. Na aktivu se dozvíte důležité informace týkající se nástupu Vašich dětí ke studiu na naší škole. 

 


 

VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

 


 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Pro školní rok 2022/2023 SPŠ stavební, Plzeň vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Geodézie a katastr nemovitostí 36 - 46 - M/01.

- Termín odevzdání přihlášek do 30. 5. 2022.

- K přihlášce je třeba doložit výsledky z prvního kola přijímacího řízení.

- Výsledky přijímajího řízení budou zveřejněny dne 31. 5. 2022 na webových stránkách školy.


Kritéria přijímacího řízení ve druhém kole

 


 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU

JPZ_náhradní termín

 


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Stavebnictví

Geodézie a katastr nemovitostí

Technické lyceum

 VÝSLEDKY TESTŮ Z ČJ A MAT  (řazeno dle identifikačního čísla - IČ)

 

Stavebnictví

 

Geodézie a katastr nemovitostí

 

Technické lyceum

 

 INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny 29. 4. 2022 v 8:00 hod na webu školy (www.spsstav.cz) a vyvěšením na vstupní dveře pod identifikačními čísly uchazečů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 2. 5. 2022 v 10:00 hod na webu školy a vyvěšením na vstupní dveře školy pod identifikačními čísly uchazečů.

S podklady pro vydání rozhodnutí se mohou zákonní zástupci uchazečů a zletilí uchazeči seznámit 2. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v sekretariátu školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nejpozději do 16. 5. 2022.

Rozhodnutí o přijetí se nevydávají, rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout osobně v sekretariátu školy ve dnech 2. - 4. 5. 2022. Nevyzvednutá rozhodnutí budou rozeslána 4. 5. 2022 poštou do vlastních rukou.

Odvolání je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.


Formulář na podání odvolání ke stažení ZDE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023
– KRITÉRIA

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska / uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky:
https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Přihlášky přijímáme do 1. března 2023 každý den od 8:00 do 16:00 hod v sekretariátu školy (paní Fedorová) 
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ


Nezapomeňte do přihlášky uvést:
- obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
- v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
- speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
- uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem


Pro školní rok 2023/24

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: čtvrtek13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Náhradní termíny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Maximální počty žáků v oborech: STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 120 žáků
                                                          GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků
                                                          TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).
Kritéria pro přijetí do prvního ročníku (aktualizace 31.1.2022)


Pro školní rok 2022/2023 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).


Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 100 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.


Podmínky přijetí:

1.
Uchazeč musí dosáhnout alespoň 10 bodů v testu z matematiky a 10 bodů v testu z českého jazyka.

2. Za průměrný prospěch 1,00 za první a druhé pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


3. Bude–li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02.


4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) na úrovni B1 SERR. Test, na jehož základě bude rozhovor veden, musí být splněn minimálně na 40%.


Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn.

Výsledky přijímacího řízení dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona

 

Přijímací řízení 2022Celkem


Český jazyk


Matematika
Stavebnictví - 1. přijatý uchazeč 92 45 42
   poslední přijatý uchazeč 36,7 17 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 74,5 40 28
   poslední přijatý uchazeč 27 14 13
Technické lyceum - 1. přijatý uchazeč 105,1 50 48
   poslední přijatý uchazeč 63 31 32

 

 

 

Naposledy změněno pátek, 30 září 2022 10:38

42 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Říjen 2022
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top