UchazečPřijímací řízení

Přijímací řízení

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ROK  2023/24

Přihlášky přijímáme od 25.11.2022 při příležitosti Dne otevřených dveří od 14:00 nebo na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihláška_přípravné kurzy
Rozsah výuky_ČJ
Rozsah výuky_M
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska / uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky:
https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Přihlášky přijímáme do 1. března 2023 každý den od 7:00 do 16:00 hod v sekretariátu školy (paní Fedorová).


Přihláška ke vzdělání

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

- obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
- v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
- speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
- uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem


Pro školní rok 2023/24

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: čtvrtek13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023

Náhradní termíny:
1. termín: středa 10. května 2023
2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Maximální počty žáků v oborech: STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 120 žáků
                                                          GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků
                                                          TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).Cizinci podle Lex Ukrajina 

Cizincům podle §1 ods. 1. zákona č. 67/2022, se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce  právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.


Formulář na podání odvolání ke stažení_ZDE


Kritéria pro přijetí do prvního ročníku 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).


Podmínky přijetí:

1.
Uchazeč musí dosáhnout alespoň 15 bodů v testu z matematiky a 15 bodů v testu z českého jazyka.

2. Za průměrný prospěch 1,00 za první a druhé pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku  víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


3. Bude–li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02.


4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí  čtyřletého maturitního studia.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro šolní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je  cizincem podle § 1 odst. 1zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhnouformou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem ke zvládnutí čtyřletého maturitního studia.

Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle  § 1 odst.1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesně.Výsledky přijímacího řízení dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona

Přijímací řízení 2022Celkem


Český jazyk


Matematika
Stavebnictví - 1. přijatý uchazeč 92 45 42
   poslední přijatý uchazeč 36,7 17 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 74,5 40 28
   poslední přijatý uchazeč 27 14 13
Technické lyceum - 1. přijatý uchazeč 105,1 50 48
   poslední přijatý uchazeč 63 31 32

 

 

Naposledy změněno pátek, 25 listopad 2022 12:56

50 event(s) can not be shown because no menu link allows the display.
Říjen 2021
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top